Uncategorized

EU NÁM ZAKAZUJE DOMÁCí ZABIJAČKY

17. ledna 2012 odvysílala Česká televize ve své hlavní zpravodajské relaci Události reportáž, podle které Evropská unie zakázala tradiční české zabijačky. ČT mimo jiné uvedla, že “Podle nového veterinárního zákona může prase zabít jeho chovatel doma a maso tam taktéž musí spotřebovat.” a dále také že “Tradiční veřejné zabijačce, ať už ji pořádali hasiči, nebo zahrádkáři, učinila Evropská unie přítrž.” Euromýty spojené se zákazem tradičních pokrmů se objevují poměrně často, zejména proto, že obhajoba domnělých tradic je vždy vděčné téma a u nás dopadá na úrodnou půdu. Kdejaký euroskeptik si rád přisadí, aby zdůraznil, jaký nesmysl si na nás EU zase vymyslela.

Realita

Porážení zvířat upravuje v obecné rovině zákon č. 166/1999 Sb., neboli veterinární zákon, který byl aktuálně novelizován českým vnitrostátním předpisem. Jediné, co je v oblasti domácích porážek od 1. 1. 2012 v zákoně nové, je možnost úředně povolené domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců. Právní úprava domácích porážek ostatních druhů zvířat zůstala nedotčena. Evropská unie se i v oblasti bezpečnosti potravin řídí principem subsidiarity. To znamená, že nepřijme opatření, pokud je efektivnější učinit toto opatření na národní, regionální nebo lokální úrovni. Veřejnost logicky žádá, aby bezpečnost potravin byla na maximální možné úrovni. Komunitární právo proto s účinností od 1. 1. 2006 sjednotilo v celé EU právní úpravu výroby potravin v potravinářských podnicích, domácí příprava potravin pro soukromou domácí spotřebu nadále zůstala vnitrostátní záležitostí.

Komentář

Problematiku porážky jatečných zvířat upravují české zákony víceméně stejným způsobem přinejmenším posledních padesát let. O žádném narušení tradice Evropskou unií není řeč. Prase se poráží buď v hospodářství chovatele nebo na jatkách. Přinejmenším od roku 1961 to nikdy nebylo jinak.
Někdy mám pocit, že kdybychom neměli Evropskou unii, museli bychom si ji vymyslet. Je totiž strašně jednoduché se zbavovat odpovědnosti, zaštiťovat se někým jiným a říkat „my nic, to zlá Evropská unie“. Přestože jsme členy EU, nejsme podrobeni žádnému absolutnímu diktátu. Mnoho pravomocí zůstává našim orgánům, a pokud se něco nevydaří nelze z toho paušálně vinit EU. Jenže pro média je jednodušší obvinit EU, než si dát tu práci a pátrat po skutečnosti. Vždyť to nikomu neublíží a lidé to rádi slyší.
Na nesrovnalost ve faktech jsem upozornil vedení České televize. Jako “oprava” ovšem byla uveřejněna tato nová reportáž:
Naštěstí moje vyjádření uveřejnily Parlamentní listy.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *