Uncategorized

Odmítnutí „Semínkového nařízení“

Posted on

Evropská komise chtěla vyjít vstříc nadnárodním koncernům produkujícím rostlinná semena nařízením, které mohlo zakázat našim zahrádkářům vyměňovat si semínka mezi sebou Ostře jsem protestoval už v parlamentních jednáních a jako první jsem navrhl celou legislativu v této věci odmítnout, podařilo se mi přesvědčit kolegy poslance napříč politickými frakcemi ► PROTI Nadvládě obřích korporací

Uncategorized

Boj proti invazivním nepůvodním druhům

Posted on

Měl jsem na starosti zprávu o nařízení pro boj proti invazivním nepůvodním druhům Evropská komise chtěla bojovat například i proti domácím papouškům a neřešila opravdu problematické invaze, například španělské slimáky Prosadil jsem pragmatickou a funkční podobu nařízení v EP, ve které domácí zvířata zůstanou netknuta a škůdci budou likvidováni ► PROTI Nesmyslným unijním regulacím

Uncategorized

Podpora boje s rakovinou pomocí screeningu

Posted on

Podařilo se mi získat podporu v Evropském parlamentu pro písemné prohlášení o boji pro rakovině tlustého střeva a konečníku, v jejímž výskytu obsazují Češi smutné přední příčky V prostředí české odborné společnosti jsem rozběhl pravidelná jednání, která vedla k zavedení tradice mezinárodních konferencí napříč profesemi a zájmy o boji s rakovinou a především k zavedení adresného zvaní k preventivním prohlídkám u lékaře […]

Uncategorized

Oblast Energetiky

Posted on

Prosazoval jsem české zájmy při jednání o směrnici o energetické efektivitě Spolupodílel jsem se na tvorbě stanoviska Evropského parlamentu ke směrnici zabývající se radioaktivním odpadem Podal jsem několik pozměňujících návrhů k novelizaci směrnice o jaderné bezpečnosti a hlasoval jsem pro to, aby jaderná energie byla i v budoucnosti považována za udržitelný zdroj ► PROTI Znečištěnému životnímu prostředí

Uncategorized

Stop těžbě plynu z Břidlic

Posted on

Ve snaze chránit zdraví našich a evropských občanů jsem byl vždy odpůrcem jakéhokoliv průzkumu nebo těžby plynu z břidlic a hlasoval jsem pro to, aby jakýkoliv průzkum nebo těžba břidličného plynu podléhala posouzením dopadů na životní prostředí a zdraví lidí ► PROTI  Znečištěnému životnímu prostředí

Uncategorized

Označování potravin

Posted on

Prosazuji jasné, srozumitelné a férové označování původu a obsahu potravin, jejich kvalitu a především bezpečnost, angažoval jsem se například při řešení kauzy koňského masa Jsem aktivním účastníkem kampaně „Na etiketě záleží“. ► PRO Kvalitní a bezpečné potraviny