Uncategorized

Ohrozí možné selhání podepsání rusko-ukrajinské smlouvy o dodávkách plynu EU?

Úterní setkání prezidentů Ruska a Ukrajiny na evropské půdě nepřineslo kýženou dohodu ohledně dodávek plynu na Ukrajinu pro následující zimní období. V tomto světle je vhodné poukázat na negativní efekty, které by možné omezení importu na Ukrajinu a potažmo jiných evropských států, včetně České republiky, mohlo mít, nedosáhnou-li strany dohody.

Současná situace v Evropě by se dala charakterizovat jako atmosféra rostoucích obav z požadavků Ruska, které kryje spotřebu plynu Evropské unie zhruba z jedné třetiny, a které dává najevo, že musí mimo jiné obdržet jistotu zaplacení budoucích dodávek. O tom, že současný stav není optimální, nevypovídá pouze soudní spor zmíněných dvou států týkající se plynového dluhu, několik obchodních embarg, které na sebe navzájem tyto dvě strany, spolu s Evropskou unií uvalily, ale i studie, kterou si nechala vypracovat Evropská komise.

Tato analýza zabývající se mírou závislosti Evropské unie na ruských dodávkách odhalila, že Unie je schopná se vyrovnat s výpadkem ruského importu trvajícím jeden měsíc. Delší absence by vedla k problémům, jejichž velikost odpovídá míře diverzifikace dodavatelů jednotlivých zemí, přičemž nejohroženější jsou v tomto případě Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Slovensko a Bulharsko.

Europoslanec Pavel Poc k tomu říká: „Stress testy jsou obvykle jen teoretická cvičení. Samotná realita bývá daleko méně předvídatelná. Všechno je vnímáno velmi vyhroceně, jako by už Putin osobně zavíral kohouty. Jenže je myslím spravedlivé poznamenat, že na požadavku na řádné placení faktur není nic mimořádného, a to ani v případě, když přichází ze strany Ruska.“

Situace České republiky v tomto ohledu není nejpalčivější. Nejenže má Česko ve stavu plných zásobníků zásobu plynu na 3 – 4 měsíce, má také možnost volby alternativních přepravních cest při omezení importu přes Ukrajinu. Ačkoliv se tedy opakování situace z roku 2009 nejeví jako reálné, česká podpora posílení energetické bezpečnosti jak své, tak i ostatních členských zemí, je správná včetně pokračování propojování plynovodů se sousedními státy.

I když bude tato problematika jedním z bodů agendy dnešního summitu Evropské rady, zásadní budou výsledky příštího jednání trialogu Evropské unie, Ukrajiny a Ruska konající se 28. října.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *