Uncategorized

Rozhovor s Pavlem Pocem o Energetické unii

Níže najdete překlad rozhovoru holandského serveru Energiepodium.nl s českým europoslancem Pavlem Pocem o evropské energetické politice i konceptu tvorby Energetické unie v dalších letech.

Originál článku v holandštině naleznete ZDE

Jak byste charakterizoval vztahy své země s Ruskem v kontextu energetické politiky?

Stručně řečeno – jako vzájemnou závislost. 75% dovozu plynu do České republiky pochází z Ruska, přičemž veškeré jaderné palivo se také dováží odtud. Tím pádem je Česká republika pro Rusko významným klientem a jedním z největších dovozců ruského jaderného paliva. Jakýkoli zásah do současného stavu by pro Rusko znamenal v oblasti těžby uranu značnou újmu. Suma sumárum je Rusko pro Českou republiku v energetické politice důležitým partnerem. V dnešní době ukrajinské krize a kontroverzní sankční politiky musí česká vláda pečlivě hledat rovnováhu mezi odpovědným politickým postojem k ruským aktivitám na Ukrajině a vlastními ekonomickými zájmy.

Co si myslíte o energetické strategie nové Komise?

Že by nová naděje? Podívejte se, po letech práce na Energetické unii jsme v situaci, kdy máme v podstatě 28 dost sobeckých strategií jednotlivých členských států. Takže nová Komise se definitivně obrací správným směrem. Komise musí najít způsob, jak členským státům vysvětlit, že je to jediná cesta kupředu. Vytvoření evropské Energetické unie, což je hlavním cílem této strategie, je podle mého názoru dnes naše jediná společná naděje na přežití v globálním světě.

Jaké jsou ve Vašich očích ty nejdůležitější prvky této Energetické unie?

Jednoznačně zabezpečení dodávek energie a také nezávislosti na drahých dovozech od dominantních dodavatelů za našimi hranicemi. Naléhavou je i potřeba přechodu k udržitelnému, bezuhlíkovému hospodářství, s energetickou účinností, obnovitelnými zdroji energie a inteligentní infrastrukturou, která bude tvořit páteř naší výroby energie. Jednou z největších výzev projektu bude přimět členské státy, aby v oblasti energetiky neprosazovaly pouze své vlastní zájmy na úkor ostatních. Je především důležité, aby projekt evropské energetické unie přinesl posun vpřed pro moderní a trvale udržitelné zdroje energie namísto sobeckých snah členských států protěžovat dobývání svých vlastních zdrojů nebo jiných politických her.

Myslíte si, že bude komisař Šefčovič v budování Unie úspěšný?

Komisař Šefčovič je velmi schopný člověk, takže o tom, zda se mu to podaří, nepochybuji. Otázkou je spíše kdy a jestli je tak ambiciózního cíle možno dosáhnout za 5 let. Komisař Šefčovič disponuje potřebnými kapacitami a mandátem. Doufejme, že i čas bude hrát v jeho prospěch.

Jak se koncept Energetické unie pojí s otevřeným evropským trhem s plynem? Je to něco, na co se chcete při své práci v Evropském parlamentu zaměřit?

Samozřejmě, plyn je pro evropský energetický mix velmi důležitý. Na nějaká silácká prohlášení toho v tuto chvíli ale víme příliš málo. Zátěžové testy dodávek plynu v roce 2014 ukázaly, že se připravenost členských států na omezení dodávek plynu v rámci EU liší a mnohé země uvedly, že by je mohly ohrozit odstávky trvající déle než tři měsíce. I proto je jedním z cílů evropské energetické unie vytvoření podmínek pro vyšší energetickou bezpečnost, což znamená větší diverzifikaci dodávek plynu. Tedy ve svém důsledku se dá nějaký dopad na evropský trh s plynem očekávat. Při své práci v Evropském parlamentu se především zaměřím na to, aby byly při tvorbě Energetické unie zastoupeny zájmy všech členských států rovnocenně. Žádný jeden konkrétní členský stát nesmí poškodit stabilitu energetické sítě některého jiného členského státu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *