Uncategorized

STARÉ ALE DOBRÉ:)

V Evropské unii chybí názor veřejnosti!

Občas se vyskytuje názor, že rozhodování uvnitř Evropské unie není demokratické, protože instituce nenaslouchají dostatečně názoru veřejnosti. Názor, že rozhodnuí jsou diktována Bruselem, je často přítomný i mezi českými politiky. Pravdou je, že všechna klíčová rozhodnutí jsou přijímána všemi příslušnými demokraticky volenými orgány každého členského státu a svůj souhlas musí dát i demokraticky volený Evropský parlament.

Rozšíření EU způsobilo záplavu pracovníků mířících do starých členských států

Před rozšířením Evropské unie panovaly ve starých členských státech obavy z přílivu pracovníků ze střední a východní Evropy. Žádný příval nenastal, pracovní migrace stěží dosáhla úrovně 1 % aktivní pracující populace hostitelské země. Tito pracovníci naopak pomáhají doplnit nedostatek pracovních sil v odvětvích, jako je zemědělství a stavebnictví. Jde navíc o zákonnou migraci, kterou lze snadněji kontrolovat. Skutečný problém v mnoha zemích však představuje nezákonná migrace, a to zejména ze třetích zemí.

EU vyžaduje rovné okurky

Rozšířila se fáma, že na základě nařízení Evropské unie bude možné prodávat pouze takové okurky, které budou rovné a jejichž zakřivení bude maximálně 10 mm na 10 mm jejich délky, aby lidé mohli lépe spočítat, kolik jich je v jedné bedně. Tato informace však není pravdivá. Byl to nápad dopravců a prodejců, kteří by okurky mohli opravdu lépe počítat a navíc by do bedny dokázali vměstnat více okurek rovných než zakřivených a tím snížit náklady na přepravu.

Domácí dorty musí být označeny etiketou obsahující všechny ingredience

K mýtům o jídle patří i nesprávně interpretovaná informace, která hovoří o směrnici EU, na základě které bude nutné všechny domácí dorty, jež jsou určeny k prodeji, označit etiketou obsahující veškeré použité ingredience. Nové pravidlo se však vztahuje pouze na produkty prodávané v supermarketu. Jedním z důvodů je ochrana lidí, kteří trpí alergiemi, aby se tak vyhnuli nepříjemným problémům spojeným s konzumováním pro ně nebezpečných potravin. Směrnice se však nevztahuje na potraviny prodávané v restauracích či v rychlých občerstveních. V těchto zařízeních se ukládá pouze povinnost dostatečně informovat zákazníka o produktech. Míru tohoto upozornění si však každý členský stát upravuje sám.

EURO bude znamenat zdražování

Často se také objevuje obava, že po zavedení eura, dojde ke zdražení většiny produktů. Zavedení společné měny je z hlediska spotřebitele pouze výměna bankovek a mincí za jiné a samo o sobě by nemělo znamenat zdražžování. V některých zemích eurozóny k určitému zdražení došlo proto, že při převodu začali obchodníci zaokrouhlovat necelé částky směrem nahoru. Zdražování nemělo na svědomí euro, ale obchodníci.

EU určuje velikost a zakřivení banánů

Evropská unie stanovila normu týkající se velikosti a kvality banánů, která harmonizuje dosavadní nejednotné národní normy, jež komplikovaly obchodování. Neznamená to, že by se malé banány měly ničit či zahazovat, pouze to, že patří do jiné kategorie než banány velké.

EU harmonizuje velikosti kondomů

Jedním z řady mýtů je i informace o tom, že se Evropská unie chystá nařídit harmonizaci rozměrů kondomů ve všech členských státech EU. Evropská unie se však otázce standardizace kondomů vůbec nevěnuje. Harmonizaci provádí Evropská standardizační komise, která je dobrovolnou organizací zaštiťující národní standardizační komise a spotřebitelské organizace devatenácti evropských zemí. Na Evropské unii je nezávislá.

EU proplácí svým zaměstnancům viagru

Některé noviny uvádějí, že mužská část zaměstnanců evropských institucí má možnost nechat si proplatit jako součást zdravotních výdajů šest pilulek viagry. Je pravdou, že zaměstnanci institucí EU mají zajištěno zdravotní pojištění, na které si každý měsíc přispívají. Pouze deseti z nich však EU částečně hradí poplatky za šest pilulek viagry měsíčně, a to proto, že je u nich impotence způsobena vážnou nemocí, jako je například rakovina.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *