Uncategorized

Evropský investiční balíček nesmí vrazit nůž do zad výzkumu

Při sestavování návrhu balíčku Evropská komise zvolila zdánlivě nejjednodušší, ne však nejspravedlivější plán, jak zajistit finanční prostředky ve výši 8 miliard eur nezbytné pro 1. pilíř balíčku, Záruční fond. V praxi to znamená, že je navrženo přesměrovat prostředky již přislíbené jiným programům ve vhodném rozpočtovém okruhu. Jedná se o Nástroj pro propojení Evropy, zaměřující se na infrastrukturu (CEF) a program Horizon 2020 podporující evropskou konkurenceschopnost skrze výzkum a inovace. 

Právě přesun prostředků z Horizonu oprávněně představuje největší trn v oku mnoha evropských zákonodárců včetně českého europoslance Pavla Poce, který k této taktice říká: „Program Horizon 2020 už teď vykazuje víc žádostí o finanční prostředky, než jich je alokováno. To znamená chuť, snahu a především schopnost vědců a výzkumníků tyto finance vyčerpat. Jakékoliv přelévání a osekávání financí do výzkumu považuji za krok špatným směrem.“ 

V kontextu České republiky je Investiční balíček skvělou příležitostí ke zlepšení naší dopravní a energetické infrastruktury či růstu energetické účinnosti, na jejichž nedostatky poukazuje i poslední zpráva Evropské komise. Je však potřeba najít buď vhodnější způsob zajištění financování anebo zajistit kontrolní mechanismy pro efektivnější využití zdrojů. Dle zprávy je český výzkum a vývoj totiž i nadále značně podfinancovaný. Rovněž předávání znalostí a vytváření vazeb mezi vědou a průmyslem jsou očividně nedostatečné. Pavel Poc přikyvuje: „Pokud chceme být konkurenceschopní, musíme investovat i do lidských zdrojů, nejen do tvrdých investičních projektů. Evropa tímto způsobem nemůže výzkumu vrazit nůž do zad.“ 

V neposlední řadě je dalším sporným bodem vyjednávání vedení Evropského fondu pro strategické investice a samotný výběr projektů. Dle aktuálního návrhu je výběr značně centralizovaný a nenechává mnoho prostoru demokratické kontrole Evropskému parlamentu. Jelikož bude většina prostředků poskytnuta z evropského rozpočtu, je kontrola Parlamentem více než na místě. Investiční balíček bude Česko skrze přesměrování ze zmíněných dvou programů stát 2,4 mld. Kč, což důvody k zevrubné kontrole ještě násobí.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *