Uncategorized

Pavel Poc otevřel v EP téma hasičů ohrožených rakovinou

V Bruselu se dnes uskutečnila akce, která spojila klíčové aktéry z oblasti hasičských záchranných sborů v Evropě s poslanci Evropského parlamentu aktivními v MAC Group (Poslanci proti rakovině). Organizátorem akce a propagátorem tématu ohrožení hasičů karcinogenními látkami je místopředseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, český europoslanec RNDr. Pavel Poc. 

Setkání proběhlo ve spolupráci s Asociací evropských lig proti rakovině (ECL), organizací Fire Safe Europe (FSEU) zabývající se požární bezpečností budov a Evropskou aliancí hasičských odborových svazů (EFFUA). Akce měla za cíl především upozornit na vážná rizika vztahující se k práci hasičů, kteří po uhašení požáru a mnohdy záchraně lidských životů, musí následně bojovat za vlastní zdraví, a to proti rakovině. 

Nedávný průzkum ukázal, že jsou hasiči vystaveni mnohem vyššímu riziku výskytu rakoviny, než je tomu u běžné populace. Důvodem je jejich častější vystavení toxickým zplodinám kouře, které při zásahu dýchají, ale absorbují je i kůží nebo očima.  Právě proto se stala rakovina největším strašákem a hrozbou nejen pro hasiče v Evropě, ale po celém světě. 

Během dnešní akce kromě předložení vědeckých studií a důkazů o rostoucím výskytu rakoviny mezi hasiči zazněl také apel na zohlednění této hrozby v předpisech EU týkajících se požární bezpečnosti v budovách, které v současnosti dle účastníků semináře vysokou míru toxicity kouře přehlížejí. 

Europoslanec Pavel Poc k dnešní akci, kterou zorganizoval, uvádí: „Jsem rád, že jsem mohl jako místopředseda MAC Group toto zásadní téma v Evropském parlamentu otevřít. Trávíme 90% našeho času v budovách – bytech, kancelářích a školách – a to je také místo, kde se vyskytuje 90% požárů. Nejen nám, ale především hasičům, kteří jsou opakovaně vystavováni toxickému kouři, hrozí v případě požáru kromě akutního nebezpečí i vysoké riziko spojené s následným onemocněním rakovinou. Moderní stavby obsahují obrovské množství látek, které při hoření uvolňují rakovinotvorný kouř a není to nijak testováno ani klasifikováno. Dokonce na rozdíl od USA nebo Kanady státy Evropské unie včetně České republiky neuznávají rakovinu u hasičů jako nemoc z povolání. Je naléhavě třeba to změnit a přijmout opatření k záchraně lidských životů.“

Mezi řečníky vystoupili jak zástupci z vědecké branže, tak samotní hasiči, zaznělo i svědectví pacienta postiženého rakovinou. Všichni vyjádřili svůj pohled na možná řešení, byla představena prezentace zkušeností ze zámoří i návrhy, jak by mohli právě poslanci Evropského parlamentu ve věci zasáhnout a pomoci.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *