Uncategorized

Dnešní hlasování ve výboru ENVI ukázalo velmi kritický postoj k současnému vyjednávání TTIP

Kontroverzní obchodní dohoda mezi USA a EU je aktuálně předmětem mnoha debat a sporů. Svoje doporučení k dalším kolům vyjednávání schvalují v těchto dnech i výbory Evropského parlamentu. Ten má, stejně jako jednotlivé členské státy EU, možnost dohodu o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) ve finále odmítnout.

“Po dnešku je jisté, že je postoj Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) k současnému stavu vyjednávání TTIP velmi kritický. Jsem se schválenou pozicí výboru ENVI velmi spokojen. Obezřetnost je na místě, vždyť do naší kompetence spadají snad všechny kontroverzní oblasti TTIP, od pěstování GMO, přes hormony v mase až po těžbu břidlic,” komentuje dnešní hlasování europoslanec Pavel Poc (ČSSD), místopředseda Výboru ENVI a stínový zpravodaj k TTIP, který je zodpovědný za pozici Socialistů a demokratů v Evropském parlamentu.

“Naším hlavním záměrem bylo především zajistit, aby kvůli  ekonomickým zájmům nedošlo k poškození zájmů evropských občanů v oblasti veřejného zdraví, bezpečnosti potravin a životního prostředí. Neustále posloucháme, že nedojde ke snížení evropských standardů – my ale chceme záruky, ne prázdná slova.”

„Proto jsme mimo jiné vyjmenovali oblasti, kterých by se vyjednávání TTIP vůbec neměla dotknout. Jde například o pěstování GMOs, chemickou politiku EU nebo suverenitu národních zdravotních systémů. Řekli jsme také jasně, že nebudeme akceptovat žádné kompromisy v oblasti kosmetiky (v EU zakázáno přes 1300 látek v USA zakázáno pouze několik), že nechceme hovězí s růstovými hormony (v EU zakázány už od 80. let), a že nechceme, aby bylo do TTIP zařazeno ustanovení o urovnávání sporů mezi investorem a státem (ISDS), které by mohlo oslabit suverenitu právních systémů členských států EU.“ 

„Zároveň jsme upozornili na oblasti, kde je naopak další spolupráce možná. Jedná se například o vyvíjení alternativních metod pro testování na zvířatech, boj proti obezitě a dalším civilizačním nemocem nebo spolupráce v boji proti antimikrobiální rezistenci. Apelujeme také na americkou stranu, aby zveřejnila své poziční dokumenty a napodpobila transparentní přístup EU.“

„Jsem spokojen, že se podařilo prosadit všechny kompromisní návrhy, přestože se je pravicoví poslanci, především konzervativci, snažili výrazně oslabit a mnohé z nich nakonec ani nepodpořili.“

Výsledek hlasování byl ale jasný (59 pro, 8 proti a 2 se zdrželi hlasování) a výbor ENVI tak vyslal silný signál nejen zodpovědnému výboru INTA, ale především vyjednavačům Evropské komise.

Ti by měli pozici Evropského parlamentu vzít v potaz, a respektovat jasné hranice, které se nesmí překročit. Jinak se může stát to samé, co se stalo v případě dohody ACTA – totiž to, že Parlament celou dohodu odmítne.

Výbor pro mezinárodní obchod bude o doporučeních hlasovat v květnu, plenární hlasování je naplánováno rovněž na květen.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *