Uncategorized

Dohoda o financování Junckerova investičního balíčku je na stole

Evropská komise, Parlament a Rada ukončily vyjednávání o financování Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), který je finanční páteří Junckerova investičního balíčku. Velmi často skloňovaný Junckerův plán představuje důležitý obrat od neúspěšné politiky škrtů a úspor. Měl by mobilizovat investice ve výši 315 mld. eur a přispět k vytvoření až 1,3 milionu nových pracovních míst. Otázkou však až dodnes zůstávalo, odkud se vezmou prostředky potřebné pro fungování tohoto fondu.
Konkrétněji se jedná o částku 8 mld. eur, která dokáže vygenerovat až dvojnásobnou záruku. Původní návrh Komise počítal s přesunutím peněžních prostředků z programu Horizon 2020 a Connecting Europe Facility (CEF). Z těchto programů měla být poskytnuta největší část peněz a pouhá čtvrtina by plynula z rozpočtových rezerv. „Jelikož plán představoval ohrožení výzkumu i infrastrukturních projektů, Evropský parlament návrh přesunu peněz striktně zamítl a oponoval sjednocené pozici Rady a Komise,“ sděluje europoslanec Pavel Poc.
Co tedy výsledek vyjednávání přinesl? Na financování EFSI budou přesunuty rozpočtové rezervy ve výši 3 mld. eur. Dále se na financování bude podílet CEF ve výši 2,8 mld. eur a Horizon 2020 ve výši 2,2 mld. eur.
„Je to kompromisní balíček, který je úspěchem naší politické skupiny Socialistů a demokratů. I přes neústupnou pozici Rady a Komise jsme dokázali snížit negativní důsledky pro programy Horizon 2020 a CEF až o 1 mld. eur. Posílili jsme také demokratičnost této nově vznikající struktury. Parlament se tak bude moci podílet na volbě generálního ředitele a jeho tajemníka,“ vysvětluje Pavel Poc.
Hlasování na plenárním zasedání se očekává 24. června tak, aby mohl být EFSI v září reálně spuštěn.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *