Uncategorized

Nedopusťme Grexit

Posted on

Evropská unie a eurozóna zažívají čas nejistoty a zvratů. Zatímco tisíce Řeků čekají v zástupu u poloprázdných bankomatů, obchodů a čerpacích stanic, jednají vrcholní evropští politici o osudu této země. Země, jejíž zástupci se v pátek rozhodli odejít od jednacího stolu a místo hledání funkčního řešení pro zemi hledat řešení pro své setrvání u moci. […]

Uncategorized

K aktuální situaci Řecka

Posted on

„Případný státní bankrot zasáhne v Řecku nejhůř ty nejchudší a nejzranitelnější,“ vyjadřuje obavy z hospodářských a společenských následků Pavel Poc a dodává: “Finančně je možná dnes zbytek EU od Řecka oddělený, ale geopolitické souvislosti jsou vzhledem k problémům s migrací a Ruskem velmi významné pro celou EU a od představitelů členských států by bylo hodně […]

Uncategorized

Je načase završit hospodářskou a měnovou unii

Posted on

Blížící se evropský summit, konající se 25. a 26. června, bude mít na agendě mimo jiné reformu stávajícího evropského hospodářského systému. Podle Lisabonské smlouvy patří mezi základní cíle Evropské unie dosáhnout vyváženého a udržitelného růstu, cenové stability, plné zaměstnanosti a hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Poslední roky však ukázaly, že na tomto poli Evropa ztrácí. […]

Uncategorized

Oběhové hospodářství: Odpady mají být surovinou pro další odvětví

Posted on

V Evropě se ročně vyhodí okolo 600 milionů tun odpadu, které by mohly být znovu využity. Evropská unie tak nyní pracuje na nových předpisech, které by umožnily přeměnit tento objem odpadu v nové zdroje do výrobního řetězce. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, jehož místopředsedou je český europoslanec RNDr. Pavel Poc, tento týden v […]

Uncategorized

K oběhovému hospodářství

Posted on

„Už tu nejde jen o příležitost nebo možnost, pro Evropu je to nutnost,“ glosuje Poc a dodává: „Abychom byli konkurenceschopní v globálním ekonomickém měřítku, závisí to na inovacích a udržitelnosti. Investice do oblasti našeho životního stylu a našeho ekosystému jsou klíčem k vybudování nového modelu rozvoje, který přinese tvorbu pracovních míst a blahobyt.“ „Každý rok […]

Uncategorized

K přístupovým vyjednáváním EU s Tureckem

Posted on

Pavel Poc k přístupovým vyjednáváním EU s Tureckem: „Ano, i my máme některé vážné obavy v určitých oblastech vývoje Turecka. To ale nesmí být důvodem odvrátit se od něho. Musíme vytvořit stálou platformu pro dialog s cílem dosáhnout pokroku v oblastech základních práv a právního státu. Formát přístupových jednání je pro to ideální. Chceme, aby […]

Uncategorized

Přístupová vyjednávání s Tureckem se musí urychlit

Posted on

Evropští socialisté a demokraté dávají červnovému přijetí Zprávy o pokroku Turecka za rok 2014 velký význam. Zároveň zdůraznili nutnost zachování strategického partnerství mezi Tureckem a EU. Frakce S&D v Evropském parlamentu také vyzvala všechny evropské instituce společně s členskými státy EU, aby ve světle evropských ambicí Turecka , dostály i ony svých závazků. Předseda Socialistů a […]