Uncategorized

Je načase završit hospodářskou a měnovou unii

Blížící se evropský summit, konající se 25. a 26. června, bude mít na agendě mimo jiné reformu stávajícího evropského hospodářského systému.

Podle Lisabonské smlouvy patří mezi základní cíle Evropské unie dosáhnout vyváženého a udržitelného růstu, cenové stability, plné zaměstnanosti a hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Poslední roky však ukázaly, že na tomto poli Evropa ztrácí. Pravicové vlády minulých let nebyly schopny odolat krizi a ani se z ní rychle a účinně dostat. „Momentálně je jeden ze čtyř Evropanů vystaven riziku chudoby či sociálního vyloučení, došlo k zvýšení hospodářské nejistoty, nerovností a nástupu extremismu,“ komentuje situaci europoslanec Pavel Poc.

Evropští Socialisté a demokraté proto před summitem vydali stanovisko, v němž členským zemím navrhují základní směry reformy systému hospodářské a měnové unie:

• Zavedení demokratičtějšího rozhodovacího procesu, tedy většího zapojení Evropského a národních parlamentů
• Účinnější koordinaci hospodářské politiky a makroekonomického mixu s důrazem na zvýšení domácí poptávky
• Posílení investic a strukturálních reforem zahrnujících kupř. boj proti daňovým únikům, přesunutí daňové zátěže z práce na bohatství a znečištění
• Zavedení společných sociálních standardů a norem doplňujících hospodářskou strategii eurozóny
• Vytvoření rozpočtové kapacity, která by fungovala jako nárazník proti hospodářským šokům a podpořila sociální investice

„Nemůžeme si myslet, že se nás to jako nečlenů eurozóny netýká,“ podotýká k summitu Pavel Poc. „Diskuse o budoucí reformě je nepopíratelně v zájmu České republiky, která přijmutí měny jasně potvrdila ve své vládní Koncepci politiky ČR v EU,“ dodává Pavel Poc.

Více informací k doporučením evropských Socialistů a demokratů v CJ verzi.

Originální znění stanoviska v AJ verzi.
 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *