Uncategorized

Oběhové hospodářství: Odpady mají být surovinou pro další odvětví

V Evropě se ročně vyhodí okolo 600 milionů tun odpadu, které by mohly být znovu využity. Evropská unie tak nyní pracuje na nových předpisech, které by umožnily přeměnit tento objem odpadu v nové zdroje do výrobního řetězce.

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, jehož místopředsedou je český europoslanec RNDr. Pavel Poc, tento týden v Evropském parlamentu odhlasoval návrh, který posunuje současný náhled na ekonomický systém založený na posloupnosti – vytěžit, vyrobit, prodat, využít a zahodit – na nový systém, ve kterém se odpady z jednoho odvětví stanou surovinou pro odvětví další.

Europoslanec Pavel Poc k hlasování uvedl: „S dnešním hlasováním jsme udělali důležitý krok směrem k nové progresivní koncepci oběhového hospodářství. Faktory jako je účinné využití zdrojů, opětovné využití nebo recyklace materiálů se stávají klíčovými prvky výrobního procesu.“

„Už tu nejde jen o příležitost nebo možnost, pro Evropu je to nutnost,“ glosuje Poc a dodává: „Abychom byli konkurenceschopní v globálním ekonomickém měřítku, závisí to na inovacích a udržitelnosti. Investice do oblasti našeho životního stylu a našeho ekosystému jsou klíčem k vybudování nového modelu rozvoje, který přinese tvorbu pracovních míst a blahobyt.“

Nyní se očekává, že Komise přijde s novým balíčkem tzv. cirkulární ekonomiky, která zohlední opravdu celý kruh, nezůstane pouze u fáze odpadu, ale zaměří se také na design výrobku a výrobu samotnou.

Jedním z cílů má být omezení vývozu druhotných surovin mimo Evropu, což umožní jejich začlenění do smyčky využití materiálů. Za tímto účelem musí být reformována i směrnice o ekodesignu.

Sociálně demokratičtí poslanci se shodují, že by Evropská komise měla do roku 2025 zavést závazné cíle pro snížení komunálního a průmyslového odpadu. Kromě toho by měly být zavedeny tam, kde zatím nejsou, zvláštní sběrné systémy papíru, kovu, plastů, skla a kompostu.

Pavel Poc uzavírá: „Každý rok je v EU použito více než 56 milionů tun plastů, přičemž se z nich recykluje pouhých 26%. Zbytek je spáleno, skončí na skládkách nebo v oceánu. Jako sociální demokraté jsme tlačili na povinný cíl 50% snížení znečištění moří do roku 2025. A na tomto povinném cíli trváme i nadále.“

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *