Uncategorized

Přístupová vyjednávání s Tureckem se musí urychlit

Evropští socialisté a demokraté dávají červnovému přijetí Zprávy o pokroku Turecka za rok 2014 velký význam. Zároveň zdůraznili nutnost zachování strategického partnerství mezi Tureckem a EU. Frakce S&D v Evropském parlamentu také vyzvala všechny evropské instituce společně s členskými státy EU, aby ve světle evropských ambicí Turecka , dostály i ony svých závazků.

Předseda Socialistů a demokratů, Ital Gianni Pittella, k věci uvedl: „Proces vyjednávání s Tureckem musí pokračovat a musí se urychlit. Přístupová jednání zejména v oblasti základních práv, spravedlnosti a vnitřních věcí musí být zahájeny bez dalších průtahů, aby pomohla Turecku k posílení spravedlnosti, stability a demokracie v zemi.“

„Výsledky posledních voleb ukázaly, že turečtí občané sdílí evropské hodnoty, chtějí politický pluralismus, stejně jako multikulturní společnost a náboženskou toleranci. Zastrašování ze strany sdělovacích prostředků je nepřijatelné, nová vláda musí zajistit dodržování svobody tisku a svobody projevu.“

Také český europoslanec Pavel Poc se tento týden problematice vztahů EU s Tureckem věnoval. Absolvoval schůzku se slečnou Zerrin Cengiz, vedoucí programu zahraniční politiky TESEV (Turecká nadace pro ekonomické a sociální studie) týkající se vztahu evropských legislativců k otázce připojení Turecka a schůzku s Dr. Musem Tanrisevenem, právním atašé Stálého zastoupení Turecka při EU. Tato schůzka se týkala Akčního plánu prevence porušování Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Turecko tuto listinu zapojilo do své legislativy bez ohledu na postup přístupových jednání a intenzivně pracuje na zlepšování situace.

Pavel Poc k tomu dodává: „Možná by se některé členské státy mohly od Turecka leccos v tomto směru naučit. Z obou mých schůzek mimo jiné vyplynulo, že vnímání Turecka je v zemích EU vesměs deformované a Turecko jako rozvinutá sekulární země má eminentní zájem na tom, aby se jeho obraz v EU co nejvíc přiblížil realitě.“

K hlasování Evropského parlamentu uvedl: „Ano, i my máme některé vážné obavy v určitých oblastech vývoje Turecka. To ale nesmí být důvodem odvrátit se od něho. Musíme vytvořit stálou platformu pro dialog s cílem dosáhnout pokroku v oblastech základních práv a právního státu. Formát přístupových jednání je pro to ideální. Chceme, aby EU zůstala měřítkem reformního procesu v Turecku a je velmi důležité, že dal svým hlasováním Evropský parlament jasně najevo snahu zústat pro novou tureckou vládu konstruktivním partnerem.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *