Uncategorized

Posuňme se díky oběhovému hospodářství od likvidace k recyklaci

Evropská unie v současnosti dováží polovinu všech zdrojů, které následně spotřebuje. V té samé chvíli se každoročně vyhodí okolo 600 milionů tun odpadu, které by mohly být znovu použity. Evropští Socialisté a demokraté dlouhodobě obhajují posun od lineárního hospodářství k tomu oběhovému, ve kterém se odpad z jednoho odvětví stává surovinou pro odvětví další. Evropský parlament v červenci odhlasoval strategickou zprávu žádající Evropskou komisi, aby ve věci koncem roku předložila legislativní návrhy, které budou ambiciózní.

K očekávaným návrhům europoslanec Pavel Poc, místopředseda Výboru pro životní prostředí a veřejné zdraví, uvedl: „Přechod na novou oběhovou ekonomiku má potenciál vytvořit na 2 miliony nových pracovních míst a vygenerovat úsporu až 465 miliard EUR ročně. Jistěže zůstává problém v tom, jestli to bude vyhovovat těm, kterým dosud zůstávala za nehty většina peněz z bezohledné exploatace přírodních zdrojů.“

Frakce S&D trvá na tom, že oběhové hospodářství je pro Evropu nutností a obrovskou příležitostí. Nebude pouze příznivá pro životní prostředí a odpovědná vůči budoucím generacím, ale přinese Evropě globální konkurenceschopnost. Je chytrým řešením a psychologickým posunem kupředu, změnou v přístupu, kdy prohrává bezbřehý konzum, a kdy se odpad z jednoho odvětví stává zdrojem pro další oblast.
 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *