Uncategorized

Pracovní skupina Evropského parlamentu „Poslanci proti rakovině“ (MAC) slaví 10 let spolupráce všech stran v boji proti rakovině.

Posted on

Brusel 9. prosince 2015 Skupina byla založena v roce 2005 europoslancem a předsedou MAC Alojzem Peterlem, aby usnadnila spolupráci všech stran v boji proti rakovině s cílem snížit riziko jejího výskytu v Evropě. Událost svedla dohromady europoslance z různých politických skupin, včetně předsedy MAC Alojze Peterleho a místopředsedů skupiny Nessy Childers a Pavla Poce, ale i komisaře pro zdraví […]

Uncategorized

TTIP po 11. kole

Posted on

Z nějakého důvodu média věnují transatlantické obchodní dohodě (TTIP) pozornost jen občas a ne příliš intenzivně. Čeští občané z toho pak obvykle dovodí, že TTIP nevěnují pozornost ani politici, což ale není pravda. Podívejme se tedy na nejnovější vývoj z oblastí, kterým se v Evropském parlamentu věnuji. V říjnu v Miami na Floridě skončilo 11. […]

Uncategorized

Newsletter prosinec

Posted on

Vážení čtenáři, V listopadu se konalo několik setkání meziskupiny Evropského parlamentu pro změnu klimatu, biologickou rozmanitost a udržitelný rozvoj, o kterých se dočtete níže v tomto newsletteru. Pracovní skupina pro udržitelný management lesů odstartovala svou činnost setkáním ve Štrasburku, za přítomnosti evropského komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova Phila Hoghana. Na 150 účastníků přilákala do Evropského parlamentu […]

Uncategorized

Letní čas, znovu a znovu a znovu a ………

Posted on

Vždycky když nám “ukradnou” nebo “přidají” hodinu spánku, vyrojí se maily a dopisy se žádostmi, aby nám zlá Evropská unie přestala letní časem kazit život a my, europoslanci, abychom konečně něco dělali a zařídili to. Čas od času, vždycky s novou várkou nováčků v Europarlamentu, se najdou někteří, kteří si tuto věc vezmou jako mediálně […]

Uncategorized

Invazní nepůvodní druhy na území ČR

Posted on

Když se na jaře 2014 schválila evropská legislativa k invazním nepůvodním druhům, smáli se mnozí, že “Brusel chce zakazovat brambory a rajčata”, většina si ale uvědovomala, že jde o průlomový okamžik. Po dvaceti letech byl přijat zákon chránící biologickou rozmanitost v Evropě, která drastickým tempem ubývá. Důvodů je několik, ale jedním z hlavních je právě […]

Uncategorized

Stanovisko P. Poce k předloženému návrhu revize směrnice 91/477/EEC

Posted on

Návrh Evropské komise na revizi směrnice o kontrole a držení zbraní potvrzuje, že existují slabá místa v oblasti regulace zbraní na trhu EU, která můžou být zneužita lidmi s kriminálními úmysly. Revize regulace trhu se zbraněmi je proto nezbytná. Předložený návrh revize směrnice 91/477/EEC však efektivní řešení nepřináší Arbitrární zákaz legálního držení poloautomatických zbraní riziko jejich nelegálního […]

Uncategorized

Co dělá EU pro ochranu včel před pesticidy?

Posted on

Pavel Poc se problematice používání neonikotinoidů v souvislosti se zdravím včel, dlouhodobě věnuje, téma patří k jeho prioritám. V roce 2011 byl stínovým zpravodajem ke zprávě o Zdraví včel a problémech v odvětví včelařství[1] , kde na problém neonikotinoidů poprvé upozornil a v roce 2012 inicioval podání otázky na Komisi, která se zaměřovala přímo na […]

Uncategorized

Výbor ENVI 1. prosince 2015

Posted on

Následující setkání Výboru ENVI se bude konat dne 1. prosince 2015. Poslanci budou hlasovat o námitkách týkajících se invazivních nepůvodních druhů a povolení GMO kukuřice NK603 x T25. Rovněž se bude hlasovat o návrhu stanoviska k transparentnosti, odpovědnosti a integritě v institucích EU. Proběhne výměna názorů s Evropskou komisí o kontrolách účelnosti politik v ropném rafinérském průmyslu […]