Uncategorized

Letní čas, znovu a znovu a znovu a ………

Vždycky když nám “ukradnou” nebo “přidají” hodinu spánku, vyrojí se maily a dopisy se žádostmi, aby nám zlá Evropská unie přestala letní časem kazit život a my, europoslanci, abychom konečně něco dělali a zařídili to. Čas od času, vždycky s novou várkou nováčků v Europarlamentu, se najdou někteří, kteří si tuto věc vezmou jako mediálně přitažlivé téma a začnou se jí zabývat a pak to vyšumí do ztracena protože dotyční zjistí, že Evropský parlament s letním časem prostě nic udělat nemůže.

Podle některých kolegů nicméně je letní čas nařízen Evropskou unií a toto přesvědčení odvozují z existence evropské směrnice 2000/84/ES, kterou se stanoví začátek a konec letního času pro všechny členské státy společenství z důvodu harmonizace podmínek vnitřního trhu. Evropský komisař Kallas ale v roce 2011 jasně řekl, že Evropská komise zavedení letního času ve své působnosti nemá. I já jsem přesvědčen, že klíčovou kompetenci mají v rukou jedině samy členské státy a na příkladu České republiky si zde dovolím ukázat, na čem toto přesvědčení zakládám.

Letní čas jako takový byl v České republice zaveden zákonem 54/1946 Sb. o letním čase. Tento zákon stále platí a platil tedy i při našem vstupu do EU. Letní čas jako takový u nás tedy Unijní legislativou zaveden nebyl. K zavedení společného letního času také neexistuje žádné zmocnění ve Smlouvách o EU (konsolidované znění v Lisabonské smlouvě) a proto by ani z unijní úrovně zaveden být nemohl.

Když si přečteme pozorně preambuli zmíněné unijní směrnice 2000/84/ES, najdeme v ní mimo jiné toto: „Vzhledem k tomu, že členské státy uplatňují úpravu letního času,…….“, tedy konstatuje se, že letní čas jako takový je v době přijetí směrnice členskými státy již zaveden, a pokračuje se „…. je pro fungování vnitřního trhu důležité, aby bylo pro začátek a konec období letního času stanoveno společné datum a čas v celém Společenství.“, tedy konstatuje se, proč a co je harmonizováno. Z výše uvedeného vyplývá, a v příslušných předpisech se konstatuje, že letní čas již byl v členských státech zaveden jejich vnitřními předpisy, a že Unie v rámci své kompetence pouze stanovuje ve všech státech EU stejné datum jeho zahájení a ukončení v zájmu fungování vnitřníh trhu, což učinit může.

Vzhledem k tomu, že jde o směrnici, tak závisí do značné míry na členském státu, jak ji implementuje. Proto ve sbírce zákonů ČR 222/2011 najdeme nařízení vlády ze dne 29. června 2011 o zavedení letního času v letech 2012 až 2016 v tomto znění: „Vláda nařizuje podle § 1 zákona č. 54/1946 Sb., o letním čase, a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů:“ a teprve v následující části „Předmět úpravy“ se cituje směrnice Evropské unie: „Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje zavedení letního času v letech 2012 až 2016”.  Je tu tedy opět celkem jasně řečeno, že zákonný podklad existence letního času jako takového je v samotném českém právu a teprve harmonizace jeho počátku a konce v konkrétním pětiletém období je založeno v právu Unijním.

Na závěr bych rád poznamenal, že letní čas nemám rád, také se domnívám, že má negativní účinek když ne přímo na naše zdraví tak přinejmenším na psychiku a kdybych ho mohl obratem ruky zrušit, učinil bych tak. Bohužel to učinit nemohu a nemůže to udělat ani Evropský parlament. Zrušit letní čas mohou jedině samy členské státy Evropské unie.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *