Uncategorized

Newsletter prosinec

Vážení čtenáři,

V listopadu se konalo několik setkání meziskupiny Evropského parlamentu pro změnu klimatu, biologickou rozmanitost a udržitelný rozvoj, o kterých se dočtete níže v tomto newsletteru. Pracovní skupina pro udržitelný management lesů odstartovala svou činnost setkáním ve Štrasburku, za přítomnosti evropského komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova Phila Hoghana.

Na 150 účastníků přilákala do Evropského parlamentu událost, při které se prezentovaly výsledky evropského projektu „Moře pro společnost“.

Dne 8. prosince byl v Evropském parlamentu představen systém Catch Quota Trial, na kterém pracuje rybář David Stevens společně s britskými vědeckými orgány. Jeho účelem je poukázat na význam inovací při provádění cílů reformy společné rybolovné politiky.

Minulý týden Evropská komise prezentovala dlouho očekávaný balíček o cirkulární ekonomice, který ihned po zveřejnění vyvolal širokou diskuzi. Níže Vám představujeme pohled Evropské hliníkové společnosti o tom, jak v blízké budoucnosti udělat cirkulární ekonomiku efektivní.

Evropa by měla usilovat o ideální cirkulární ekonomiku

(Příspěvek Evropské hliníkové společnosti)

Nový balíček Evropské komise je realistický, vyvážený a dosažitelný návrh. Hliníková společnost vysvětluje, co by se dalo udělat, abychom byli o krok blíže „ideální“ cirkulární ekonomice.

Balíček je mezníkem k účinnějšímu využívání zdrojů. Pomůže Evropské unii udržet si postavení světového lídra v recyklaci a řídit udržitelný růst evropského hospodářství ve prospěch budoucích generací. Důležité je, co bude nyní následovat. Evropský parlament a členské státy EU mají povinnost návrh Komise přezkoumat a ujistit se, zda je vhodný pro daný účel. Je potřeba přetransformovat návrh Komise do efektivního a dosažitelného politického rámce, který bude mít vysoké ambice, a který bude v souladu s globálním nastavením, ale i se schopností členských států jej účinně prosazovat. Je důležité, aby bylo odstraněno zbývajících překážek vnitřního trhu a byl podpořen volný pohyb recyklace odpadů v rámci EU. Více se dočtete zde.

Uplynulé události: Prosinec

Inovace v průmyslu a povinnost vykládky v SRP

Dne 8. prosince se v Evropském parlamentu v Bruselu konal kulatý stůl na téma „Jak se můžou inovace v průmyslu setkat s výzvami SRP o povinnosti vykládky v SRP“. Událost hostil europoslanec a předseda skupiny pro rybolov, akvakulturu a integrovanou námořní politiku Alain Cadec.

Povinnost vykládky je jednou z největších výzev, které představuje reforma společné rybolovné politiky. Během události byla představena práce Davida Stevense, rybáře z jihozápadní Anglie, který v současnosti spolupracuje s britským vedením a vědeckými orgány na provádění tzv. systému Catch Quota Trial. Ten má ukázat, že inovace v rybářství mohou poskytnout nový způsob řešení problému povinnosti povinné vykládky všech úlovků druhů žijících při dně. Po projekci filmu Gearing up for Change, který pojednává o Stevensově práci, následovala diskuze se zúčastněnými stranami na dané téma.

Uplynulé události: listopad

Moře pro společnost

Političtí představitelé EU a zainteresované skupiny se sešli v Evropském parlamentu, aby diskutovali o projektu Moře pro společnost a konceptu Modré společnosti, který představuje způsob, jak integrovat oceán do společnosti. V souvislosti s tím vznikl soubor doporučení jak nadále podporovat a realizovat Modrou společnost. Zainteresované skupiny prokázaly podporu konceptu podpisem tzv. Blue Society Stakeholder´s Commitment o přechodu k modré společnosti.

Setkání zdůraznilo roli oceánu pro život na zemi. Projekt modré společnosti již mobilizoval na 200 000 lidí, včetně stakeholderů, politiků a občanské společnosti. Rovněž byla zřízena expertní skupina pro analýzu výsledků a stanovení doporučení pro zlepšení správy a studia oceánu. Byla zdůrazněna potřeba zvýšit celkovou vzdělanost, propojit různé disciplíny při výzkumu oceánu a uznat jeho roli na vysoké úrovni na COP21.

Zaostřeno na trvalou udržitelnost evropských lesů

Političtí představitelé EU a zainteresované skupiny se sešli v Evropském parlamentu, aby diskutovali o trvale udržitelném hospodaření s lesy v Evropě a o důležité roli lesů při zakládání biohospodářství, vytváření pracovních míst, zachování biologické rozmanitosti a přizpůsobení se změnám klimatu. Událost hostila europoslankyně a předsedkyně pracovní skupiny pro udržitelné lesní hospodaření Elisabeth Köstinger v rámci meziskupiny Evropského parlamentu pro změnu klimatu, biologickou rozmanitost a udržitelný rozvoj.

Eurokomisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan uvedl, že se Komise zavázala investovat do lesů prostřednictvím programu rozvoje venkova a biohospodářství.  Zdůraznil roli inovativních programů zaměřených na přidanou hodnotu přírodních zdrojů, které zároveň přispívají k růstu zaměstnanosti. Svůj názor vyjádřili také místopředseda Konfederace evropských vlastníků lesů Philipp zu Guttenberg, místopředseda Evropské asociace státních lesů Reinhardt Neft, Patrizio Anonicoli z Evropské konfederace zpracovatelů dřeva a Luc Bas z Mezinárodního svazu ochrany přírody.

Diskuse poukázala na řadu názorů a zkušeností jednotlivých členských států, na které poukázali poslanci Evropského parlamentu. To podtrhuje potřebu společných hlavních zásad s přihlédnutím k různým situacím v rámci Evropy. Rovněž bylo zdůrazněno, že vlastníci lesů nebudou nikdy využívat více zdrojů než je udržitelné množství ve smyslu zachování kapitálu a dodávek.

Elisabeth Köstinger tohle setkání ukončila se slovy, že bude následovat mnoho příležitostí k dalšímu dialogu o tom, co je potřeba k posílení trvale udržitelného hospodaření s lesy v Evropě

Plné znění v angličtině :

http://ebcd.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=39&wysijap=subscriptions&user_id=3171

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *