Uncategorized

Pracovní skupina Evropského parlamentu „Poslanci proti rakovině“ (MAC) slaví 10 let spolupráce všech stran v boji proti rakovině.

Brusel 9. prosince 2015

Skupina byla založena v roce 2005 europoslancem a předsedou MAC Alojzem Peterlem, aby usnadnila spolupráci všech stran v boji proti rakovině s cílem snížit riziko jejího výskytu v Evropě.

Událost svedla dohromady europoslance z různých politických skupin, včetně předsedy MAC Alojze Peterleho a místopředsedů skupiny Nessy Childers a Pavla Poce, ale i komisaře pro zdraví a bezpečnost potravin Dr. Vytenise Andriukaitise, předsedu Asociace evropských lig proti rakovině Dr. Sakari Karjalainena a předsedu Evropské koalice pacientů s rakovinou profesora Francesca de Lorenza.

Skupina MAC má tři strategické cíle v oblasti boje proti rakovině v současné parlamentní legislativě. Jedná se o podporu prevence, snížení úmrtnosti zajištěním rovného přístupu k vysoce kvalitní léčbě a péči a zajistit dobrou kvalitu života pro pacienty s rakovinou i pro pacienty v remisi.

Alojz Peterle ve svém projevu během výroční akce nastínil svou vizi do budoucna. Podle něj by se v každém ze členských států měla nacházet skupina proti rakovině, která by sdružovala všechny politické strany. K tomu by mohlo dojít díky Ambasadorům MAC, jimiž jsou europoslanci z členských států, kteří by usnadnili vytvoření skupiny MAC ve svých národních parlamentech. Zároveň by to pomohlo posílit spolupráci mezi národními politikami v oblasti zdraví a ke snížení rozdílů mezi nimi.

Komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Dr. Vytenis Andiukaitis dodal, že je Evropská komise zavázána k účinné a efektivní politice kontroly rakoviny. „Našim cílem je a zůstane prevence rakoviny, snaha zlepšit vyhlídky pacientů s rakovinou včasnou diagnózou, patřičná informovanost a péče o pacienty. Skupina MAC bude nadále našim referenčním partnerem ve společném úsilí bojovat proti rakovině v Evropské unii.“

Předseda Asociace evropských lig proti rakovině zdůraznil potřebu spolupráce mezi politiky i občanskou společností napříč všemi sektory. Rovněž řekl, že je poctěn za to, že může Asociace poskytnout MAC svůj sekretariát a být partnerem ve Společné akci týkající se komplexní kontroly rakoviny (CanCon) Evropské komise. Taková spolupráce a podpora politických činitelů zaručuje, že bude rakovina na předním místě politické agendy, která bude přínosem pro občany i pacienty s rakovinou.

Profesor Francesco de Lorenzo, předseda Evropské koalice pacientů s rakovinou, upozornil na existující překážky, které musíme překonat. Přežití pacientů s rakovinou naštěstí stoupá, avšak je potřeba přizpůsobit politiky tak, aby vyhovovaly potřebě jejich znovuzačlenění do normálního života. Na evropské úrovni zbývá udělat mnoho práce, aby byly sníženy rozdíly mezi zeměmi EU, pokud jde o přístup ke sreenenigovým programům a k léčbě.

Místopředsedové skupiny Poslanci proti rakovině Nessa Childers a Pavel Poc rovněž vyzdvihli její roli při usnadnění práce v oblasti boje proti rakovině.  Europoslankyně Childers se zaměřila zvláště na screeningové programy rakoviny prsu a na jejich častější uplatňování v EU, a vyjádřila svou podporu transparentnosti a lepšímu přístupu k lékařskému ošetření. Europoslanec Pavel Poc mluvil o naléhavě potřebě zvýšit pozornost rakovině tlustého střeva a slinivky břišní na národní i unijní úrovni. On sám již přispěl k vytvoření plošného kolorektálního screeningového programu v České republice. Podle pana Poce je potřeba zlepšit prognózu rakoviny slinivky břišní a jejího přežití pomocí výzkumu a meziresortní spolupráce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *