Uncategorized

Stanovisko P. Poce k předloženému návrhu revize směrnice 91/477/EEC

Návrh Evropské komise na revizi směrnice o kontrole a držení zbraní potvrzuje, že existují slabá místa v oblasti regulace zbraní na trhu EU, která můžou být zneužita lidmi s kriminálními úmysly. Revize regulace trhu se zbraněmi je proto nezbytná. Předložený návrh revize směrnice 91/477/EEC však efektivní řešení nepřináší
Arbitrární zákaz legálního držení poloautomatických zbraní riziko jejich nelegálního užívání nijak nesnižuje. Toto je základní logika, se kterou budu při pozměňování revize pracovat. Pokud chceme měnit současnou regulaci trhu se zbraněmi, musí to být směrem k eliminaci nelegálního obchodování se zbraněmi nebo jejich částmi. Jsem přesvědčen, že součástí legislativních změn by měla být opatření typu povinné výměny informací mezi členskými státy, účinné sledování přeshraničního pohybu zbraní a důsledná evidence zbraní v národních registrech. Situace v české republice by mohla být mnoha evropským zemím vzorem.

Jak je již zřejmé z textu výše, jedná se o návrh revize smernice. Tento návrh bude teprve v Evropském parlamentu oficiálně představen dne 7. 12. 2015 a následně bude probíhat řádný legislativní proces, kdy bude Evropským parlamentem pozměňován. Cílem finální revize směrnice musí být zvýšení bezpečnosti bez zbytečných zásahů do podmínek pro legální sebeobranu občanů.

Pavel Poc, poslanec Evropského parlamentu za ČSSD

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *