Uncategorized

Výbor ENVI 1. prosince 2015

Následující setkání Výboru ENVI se bude konat dne 1. prosince 2015. Poslanci budou hlasovat o námitkách týkajících se invazivních nepůvodních druhů a povolení GMO kukuřice NK603 x T25. Rovněž se bude hlasovat o návrhu stanoviska k transparentnosti, odpovědnosti a integritě v institucích EU. Proběhne výměna názorů s Evropskou komisí o kontrolách účelnosti politik v ropném rafinérském průmyslu (tzv. Fitness check) a o provádění směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší. S Komisí, WHO a EFSA se bude rovněž diskutovat o glyfosátech.

Výbor bude seznámen s pokrokem probíhajících interinstitucionálních jednání, a zváží návrh stanoviska o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu 2016.

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/71c9ad6b-0834-4ab2-b899-592e98266593/17.%20ENVI%20News%20December%202015%20(final).pdf

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *