Uncategorized

Newsletter ENVI leden 2016/ No 1

Posted on

První setkání Výboru ENVI se konalo dne 14. ledna 2016 v Bruselu. Poslanci hlasovali o námitkách týkajících se kojenecké výživy a pokračovací kojenecké výživy, potravin pro zvláštní léčebné účely a obilných příkrmů a dětské výživy. Tyto námitky byly diskutovány dne 21. prosince na posledním zasedání výboru ENVI v roce 2015. Po hlasování následovala výměna názorů […]

Uncategorized

Newsletter ENVI prosinec 2015/ No 18

Posted on

Poslední setkání Výboru ENVI se odehrálo ve dnech 21. -22. 2015. Jeho členové přijali návrh zprávy o přezkumu strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti v polovině období a návrh stanoviska k posílení inovací a hospodářského rozvoje v budoucím řízení evropských zemědělských podniků. Rovněž přijali změny protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách z roku 1998 k […]

Uncategorized

Newsletter Intergroup CCBSD prosinec 2015

Posted on

Milí čtenáři, Rok 2015 je již za námi, stejně jako zasloužený odpočinek ve společnosti našich nejbližších. Pro meziskupinu Evropského parlamentu pro změnu klimatu, biologickou rozmanitost a udržitelný rozvoj to byl rušný rok, jelikož se konalo 27 setkání v Evropském parlamentu na různá témata, která dohromady svedla členy Evropského parlamentu, úředníky Evropské komise, zástupce businessu, NGOs, […]

Uncategorized

V Bruselu začaly evropské Ozvěny Jihlavy

Posted on

Bruselské kino Cinéma Nova a Evropský parlament opět po roce přivítaly Ozvěny Ji.hlavy.
27. února Ozvěny slavnostně zahájil snímek Syrská love story režiséra Seana McAllistera, který měl na Ji.hlavě svoji českou premiéru. Reprezentativní přehlídka uvede 22 snímků z loňského ročníku festivalu, které zahrnují výrazné tituly hlavních soutěžních sekcí i některé vítězné filmy. Ozvěny potrvají dva týdny až […]