Uncategorized

Evropský parlament opět bojuje za daňové poplatníky

Posted on

Češi velmi často odkazují na Brusel jako na místo, kde se dělá vše možné, jen aby to obyčejnému evropskému smrtelníkovi zkomplikovalo život. Na Evropský parlament pak mnohdy odkazují jako na instituci poslanců, které stejně nikdo nezná, a kteří pobyt v Bruselu berou jako placenou exkurzi. Rádi opomínají v ten moment, kolik práce a hodin stojí […]

Uncategorized

Konference: „GLYFOSÁT: ANO či NE?“

Posted on

AGENDA zde Přímý přenos z konference zde. Glyfosát je v současnosti nejpoužívanějším herbicidem na světě. Přípravky obsahující tuto účinnou látku jsou v Evropě nejčastěji využívané v zemědělství, lesnictví, v rámci úprav parků, na veřejných prostranstvích i soukromých zahradách. Glyfosát je rovněž stěžejní pro produkci geneticky modifikovaných plodin, které jsou vůči němu odolné. V posledních letech […]

Uncategorized

Newsletter ENVI únor 2016

Posted on

Setkání výboru ENVI proběhlo ve dnech 17. – 18. února 2016 v Bruselu. Poslanci hlasovali o veterinárních léčivých přípravcích a o léčivých přípravcích pro humánní a veterinární použití a jednali o čtyřech návrzích stanovisek na širokou škálu témat: označování energetické účinnosti, o zprávě o pokroku v oblasti obnovitelných zdrojů energie, o strategii Evropské unie pro alpský […]

Uncategorized

Proč udržovat korunu při životě?

Posted on

Ostrov obklopen eurozónou nemající vliv na klíčová rozhodnutí. Pravděpodobně neexistuje trefnější a zároveň černější scénář budoucí role České republiky v Evropské unii, než jaký nedávno nastínil tajemník pro evropské záležitosti. Obavu o reálnosti tohoto scénáře v mých očích bohužel jasně podporuje zpočátku téměř neexistující debata o zavedení společné měny, která však v posledních dnech začala […]

Uncategorized

Vystoupení P. Poce na plenárním zasedání 2.2. – Endokrinní disruptory

Posted on

Kolik let už to tu řešíme? Pět? Víc? A celou tu dobu  jsou evropani vystaveni chemikáliím které způsobují rakovinu, ovlivňují psychiku, způsobují potraty, teratogenezi, způsobují neplodnost, cukrovku a to zdaleka není všechno. Co si pamatuji, tak jsem o tom problému hovořil s irským, litevským, řeckým, italským, lotyšským i lucemburským předsednictvím. K ničemu to nebylo. Nyní […]

Uncategorized

Cena Karla Velikého (ECYP)

Posted on

Vážení čtenáři, Uzávěrka pro přihlášení projektů do soutěže o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany byla prodloužena do 15. února. Cena Karla Velikého (ECYP) pro mládež si klade za cíl podpořit porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, sdílený smysl pro evropskou identitu a jejich účast na projektu Evropské integrace. Cena je udělována každý rok […]