Uncategorized

Konference: „GLYFOSÁT: ANO či NE?“

AGENDA zde

Přímý přenos z konference zde.

Glyfosát je v současnosti nejpoužívanějším herbicidem na světě. Přípravky obsahující tuto účinnou látku jsou v Evropě nejčastěji využívané v zemědělství, lesnictví, v rámci úprav parků, na veřejných prostranstvích i soukromých zahradách. Glyfosát je rovněž stěžejní pro produkci geneticky modifikovaných plodin, které jsou vůči němu odolné. V posledních letech byla publikována řada vědeckých studií, které zpochybňují bezpečnost používání glyfosátu. Výzkumy rovněž prokazují, že v souvislosti se zvyšujícím se používáním glyfosátu rostou i zdravotní rizika.

 V roce 2015 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) společně s členskými státy EU dokončily re-evaluaci glyfosátu. Zpráva dochází k závěru, že je nepravděpodobné, že by glyfosát představoval karcinogenní riziko pro člověka. Ve stejné době byl ale glyfosát klasifikován Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) Světové zdravotnické organizace (WHO) jako „pravděpodobně karcinogenní pro člověka“.  I další organizace a vědci mají své pochybnosti o této chemické látce. Evropská komise musí nicméně do června 2016 rozhodnout, zda má či nemá glyfosát zůstat na EU seznamu schválených účinných látek.

 V březnu se očekává (datum není potvrzený ani oficiální) hlasování v tzv. Stálém výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva při Evropské komisi, kde o osudu glyfosátu budou na návrh Evropské komise (na základě hodnocení EFSA) hlasovat zástupci členských států.

 Europoslanec Pavel Poc před tímto rozhodujícím krokem pořádá Konferenci v Evropském parlamentu, které se zúčastní zástupci Evropské komise, EFSA i IARC. Očekává se konfrontace názorů ohledně posouzení bezpečnosti glyfosátu a jeho dopadu na lidský organismus. Konference se samozřejmě také zúčastní zástupci členských států, kteří hrají v celém procesu stěžejní roli. Dále budou přítomni představitelé neziskových organizací či průmyslu, kteří užívání glyfosátu jak obhajují tak odmítají.

 Poprvé bude na půdě Evropského parlamentu prezentována odborná studie o korelaci mezi používáním glyfosátu a výskytem velké řady nových chorob včetně autismu a rakoviny  v USA:

„Genetically engineered crops, glyphosate and the deterioration of health in the United States of America“  http://www.organic-systems.org/journal/92/JOS_Volume-9_Number-2_Nov_2014-Swanson-et-al.pdf

 Nejde zde přitom o problém, který by se týkal jen USA a zemí, kde je používání glyfosátu nejvíce rozšířeno. Podle studie Friends of Earth z roku 2013, kterou vypracovala laboratoř v Brémách, má šest z deseti Čechů glyfosát v moči.

https://www.foeeurope.org/sites/default/files/glyphosate_studyresults_june12.pdf

 Dále bude představena odborná studie o účincích glyfosátu na buněčné úrovni:
„Glyphosate´s Suppresion on Cytochome P450 Enzymes and Amino Acid Biosynthesis by the Gut Microbione: Pathways to Modern Diseases“

http://www.academia.edu/7443850/Glyphosates_Suppression_of_Cytochrome_P450_Enzymes_and_Amino_Acid_Biosynthesis_by_the_Gut_Microbiome_Pathways_to_Modern_Diseases

 Prezentována bude také studie zabývající se dopady glyfosátu na zvířata:
“About negative effects of glyphosate on animal health and the neutralizing effects of humic acids ”

https://www.researchgate.net/publication/258852349_Neutralization_of_the_antimicrobial_effect_of_glyphosate_by_humic_acid_in_vitro

http://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.pdf

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *