Uncategorized

Výbor ENVI ve dnech 16.-17. března 2016

Poslední setkání výboru ENVI se konalo ve dnech 16.-17. března 2016. Jeho členové hlasovali o ústní otázce týkající se rozhodnutí Japonska obnovit v sezóně 2015-2016 lov velryb. Před tím než Komise předloží svůj návrh, zvážil výbor návrh stanoviska v rámci přípravy post-volební revize víceletého finančního rámce 2014-2020.

Rovněž došlo k výměně názorů na téma přeshraničních zdravotních hrozeb a pokroku při vytváření chráněných mořských oblastí a o transmastných kyselinách v potravě a celkově ve stravě obyvatel Unie.

V rámci strukturovaného dialogu došlo k výměně názorů s místopředsedou Evropské komise a komisařem pro zaměstnanost, růst, investice a konkurenceschopnost Jirky Katainenem. Debatovalo se nejen o provádění pracovního programu Komise na rok 2016 a prioritách pro rok 2017, ale i o implementaci Akčního plánu cirkulární ekonomiky, který byl prezentován v prosinci minulého roku.

Členové ENVI měli rovněž možnost diskutovat s Komisí ohledně vyjednávání smlouvy TTIP. Společně se zástupci nizozemského předsednictví došlo k výměně názorů na hodnocení výsledků COP21 o změně klimatu. Nakonec výbor uspořádal veřejné slyšení o palmovém oleji a deštném pralese s cílem zvýšit povědomí o chápání kroků, které EU podniká s cílem zastavit odlesňování.

Úplné znění newsletteru zde : https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/cb784488-f62c-41a2-b4d6-ea78af75872c/04%20-%20ENVI%20News%2016-17%20March%202016.pdf

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *