Uncategorized

Poslanci proti rakovině

Posted on

27.4. 2016, Evropský parlament, konference neformální skupiny Members Against Cancer Group (Poslanci proti rakovině) na téma karcinogenity glyfosátu (uspořádal P.Poc) Prezentace: Dr. Dana Loomis, Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) – „Carcinogenicity of Glyphosate“ (karcinogenita glyfosátu). Kompletní prezentace ke stažení zde.