Uncategorized

Energetická efektivita

V roce 2014 vynaložila EU 358 miliard EUR na dovoz energie. To je téměř jedna miliarda EUR denně, což je více než celkový schodek Řecka (317 miliard EUR) a téměř tolik jako celkový obrat německého automobilového průmyslu (367,9 miliardy EUR) v roce 2014.

Jsme si vědomi toho, že evropské maloobchodní ceny za elektrickou energii pro malé a střední zákazníky z odvětví průmyslu a obchodu a pro soukromé spotřebitele jsou v mnohých členských státech vysoké. Víme také, že vysoké ceny energie v EU způsobují rozdíly v cenách energie mezi členskými státy a našimi hlavními konkurenty v mnoha částech světa, což představuje značnou konkurenční nevýhodu.

Nikdo nezpochybňuje, že zvýšení energetické účinnosti a energetické úspory představují důležité faktory pro ochranu životního prostředí a klimatu, posílení hospodářské konkurenceschopnosti, tvorbu pracovních míst a bezpečné dodávky energie.

Přesto se od roku 2011, kdy jsem byl stínovým zpravodajem ke směrnici o energetické účinnosti, mnoho nezměnilo.

„Osobně jsem například prosazoval ustanovení obsažené v článku 7, podle něhož mohou členské státy požádat, aby určitá část opatření na zvyšování energetické účinnosti byla prioritně realizována v domácnostech postižených energetickou chudobou nebo v oblasti sociálního bydlení. Bohužel, tuto možnost využily zatím jen dva členské státy z 28. Prostor pro sociální podporu chudších obyvatel, vytvořený Evropskou unií tedy 26 členských států vůbec nevyužilo.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *