Uncategorized

Frakce Socialistů a Demokratů v Evropském parlamentu (S&D) přijala doporučení pro dosažení cenově přijatelného přístupu k lékům pro všechny v EU

Mnohým občanům EU jsou dnes de facto odepřena práva na preventivní zdravotní péči a na přístup k základním nejdůležitějším lékům. Nejedná se o problém nový, jeho závažnost se však zvyšuje z důvodu stále narůstajících cen léčiv za současné stagnace nebo dokonce snižování zdravotnických rozpočtů. Např. loňská situace, kdy pacienti trpící hepatitidou nebyli schopni platit za nové inovativní způsoby léčby, které mohly zachránit jejich životy, ukázala, že se problém neobejde bez politického zásahu.

Poslanci S&D přijali doporučení zaměřující se na způsoby, jak výše uvedené problémy překonat a snížit nerovnosti v dostupnosti léků a ošetření.

S&D požadují, aby se orgány Evropské unie zabývaly a zanalyzovaly v jednotlivých členských státech nejdůležitější oblasti farmaceutického výzkumu, systémů zásobování, mechanismů financování, oceňování a náhrad, úsporných opatření, jakož i patentových pravidel, která jsou často příliš rigidní.

Pavel Poc, místopředseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, uvedl:

„Základním cílem zdravotnictví není zisk, ale ochrana lidského zdraví. Považujeme-li se za společnost založenou na demokratických principech, rovný přístup ke zdravotní péči by měl být samozřejmostí. Bohužel tomu tak vždy není a přestože zdravotnictví je odpovědností především členských států, naše frakce nehodlá od tohoto problému dávat ruce pryč.“

Poslanec S&D Soledad Cabezón, který bude autorem zprávy Evropského parlamentu o přístupu k lékům, řekl:

„Právo na zdravotní péči je velmi důležité pro takovou Evropu, kterou my jako sociální demokraté chceme nadále stavět a kterou občané žádají. Otázka přístupu k lékům, a zejména k inovativním léčebným postupům, by neměla být zdrojem nerovnosti v naší společnosti. Evropská unie nesmí před touto společenskou výzvou zavírat oči: ať už se jedná o koordinaci politik při zajišťování bezpečnosti, efektivity, kvality a dostupnosti léčivých přípravků, o podporu prioritního výzkumu nebo transparentnost a nezávislost všech zúčastněných stran.“
 
Mluvčí S&D pro veřejné zdraví Matthias Groote, dodal:
 
„Každý má právo na kvalitní zdravotní péči, takže je důležité, aby byly léky v Evropské unii k dispozici všem občanům za přiměřenou, spravedlivou a přijatelnou cenu. Se stárnutím evropské populace se tento problém ještě zhoršuje. Členské státy by měly zajistit, aby byla dostatečná část jejich rozpočtů vyhrazena právě pro zdravotnickou oblast. Evropská unie může udělat víc. A to je ten důvod, proč se chceme ujistit, že instituce EU v této věci dostatečně využívají dostupných nástrojů, aniž by byla ohrožena kompetence členských států.Nadcházející zpráva Evropského parlamentu bude důležitým krokem směrem k lepší, cenově dostupnějšímu přístupu evropských občanů k potřebným lékům. Toto  je obzvláště důležité zejména v oblasti léčivých přípravků pro vzácná onemocnění, kde v současné době čelíme obrovským rozdílům mezi jednotlivými členskými státy. Evropská agentura pro léčivé přípravky bude hrát v této věci klíčovou roli.“

Celý dokument zde: http://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/position_paper/position_paper_access_to_medecines_en_160607.pdf

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *