Uncategorized

Hlasování o novém obsahu „Směrnice pro regulaci držení zbraní“.

Posted on

V Událostech ČT jsem se vyjádřil k návrhu směrnice pro regulaci držení zbraní, o kterém se 13.7. hlasovalo ve výboru IMCO. Obdržel jsem spoustu rozporuplných reakcí na můj komentář. Vysvětlení je prosté: „nekomentoval jsem původní nesmyslný návrh komise, ale nový  text, upravený parlamentem.“ Původní návrh Komise skutečně mohl představovat omezení legálního držení zbraní. K tomuto původnímu […]

Uncategorized

Potřebujeme odolnou energetickou unii!

Posted on

„Strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu je na dobré cestě. Záměr Evropské unie přejít na udržitelný, bezpečný a konkurenceschopný energetický systém vítám“ říká Pavel Poc poslanec Evropského parlamentu.  Rámcová strategie směřuje k vytvoření odolné energetické unie s pomocí progresivní politiky v oblasti změny klimatu. „Především oceňuji a sdílím názor, že EU se […]

Uncategorized

STK na sekačky nehrozí!

Posted on

Byrokrati z Bruselu si opět vymysleli novou formu šikany a chtějí, aby sekačky na trávu splňovaly přísné emisní limity. To povede k vyšším cenám sekaček a než se nadějete, budete muset se sekačkami na povinnou kontrolu emisí. Alespoň to tvrdí zpráva původem z ČTK. Není to pravda! Nenechte se opít rohlíkem, média a někteří politici […]

Uncategorized

Vezměme rozum do hrsti a neřešme euromýty!

Posted on

Tento týden jsme dostali od Evropské unie dárek a to v podobě možnosti nárokovat si 370 milionů korun, které si můžeme odečíst od svého příspěvku do rozpočtu EU. Laicky řečeno, privátní klub ocenil mimo jiné ČR jako svého člena za dobrou práci a snížil nám roční členství. Proč se nepochválit? Proč nepoukázat na to, že […]

Uncategorized

Newsletter ENVI červen II.

Posted on

Setkání výboru ENVI proběhlo ve dnech 21. června 2016 v Bruselu. Členové výboru hlasovali o evropské strategii týkající se vytápění a chlazení, výroční zprávě 2014 týkající se subsidiarity a proporcionality a o mandátu pro trialog týkající se rozpočtu 2017. Rovněž se hlasovala námitka týkající se maximálních hodnot rizidua thiaclopridu v medu.  Proběhly diskuze o reformě ETS […]

Uncategorized

Newsletter ENVI červen I.

Posted on

Setkání výboru ENVI proběhlo ve dnech 15-16. června 2016 v Bruselu. Členové hlasovali o zdravotních tvrzeních výrobků obsahující kofein, o zdravotnických pomůckách, o cílech 17. zasedání smluvních stran Úmluvy CITES. Proběhla diskuze k legislativnímu balíčku odpadového hospodářství. Členové měli také možnost diskutovat o aktuálních tématech s prvním místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem a komisařem pro zdraví a […]

Uncategorized

Newsletter ENVI květen

Posted on

Setkání výboru ENVI proběhlo ve dnech 23-24. května 2016 v Bruselu. Členové hlasovali o dvou námitkách týkajících se uvádění na trh některých výrobků GMO, diskutovali s místopředsedou Evropské komise Marošem Šefčovičem o pracovním plánu komise pro rok 2017 s ohledem na energetickou unii. Na výboru také vystoupil Jens Geier, hlavní zpravodaj pro rozpočet 2017. Celé znění newsletteru […]

Uncategorized

Newsletter ENVI duben II.

Posted on

Setkání výboru ENVI proběhlo ve dnech 26. dubna 2016 v Bruselu. Členové výboru hlasovali o výsledném textu meziinstitucionálního vyjednávání týkající se emisních limitů pro nesilniční motorové stroje a o dalších pěti stanoviscích např. k energetické účinnosti nebo k revizi víceletého finančního rámce. Proběhla také diskuze s komisařem V. Andriukaitisem především na téma endokrinních disruptorů. Celé znění newsletteru […]

Uncategorized

Newsletter ENVI duben I.

Posted on

Setkání výboru ENVI proběhlo ve dnech 18-19. dubna 2016 v Bruselu. Členové hlasovali o strategii Evropské unie pro alpský region (EUSALP).  Zasedání výboru se zúčastnili komisaři Karmenu Vella (živostní prostředí, námořní záležitosti a rybolov) a  Miguel Arias Caňete (klimatické změny, energetika), kteří s poslanci diskutovali o implementaci pracovního plánu Evropské komise 2016 a o prioritách pro […]

Uncategorized

Směrnice o zbraních

Posted on

„Navrhujeme vypustit zásahy do kategorií zbraní. Zkrátka nemá smysl zbraně zakazovat, má smysl lépe kontrolovat obchod se zbraněmi. Souhlasíme s výhradou, že určení konkrétního provedení by mělo zůstat v kompetenci členských států“.