Uncategorized

Výbor ENVI ve dnech 08.-12. září 2016

Po posledním setkání výboru ENVI, které se konalo dne 8. září v Bruselu, bude následovat setkání ve Štrasburku dne 12. září.

Dne 8. září ministr životního prostředí Slovenské republiky László Sólymos představil program předsednictví Rady. Hlasovalo se o návrhu zprávy o podpisu Pařížské dohody přijaté jménem Evropské unie v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a o nadcházející konferenci OSN o klimatických změnách COP 22, která se bude konat v Marrákéši. Rovněž se hlasovalo o návrhu stanoviska o strategii EU pro zkapalněný zemní plyn (LNG) a skladování plynu. Nakonec proběhla rozprava o návrhu nařízení o schvalování motorových vozidel a dozoru nad trhem.

Dne 12. září proběhne ve výboru ENVI výměna názorů s komisařem pro opatření v oblasti klimatu a energetiky Ariasem Cañete o návrzích v oblasti klimatu přijatých v létě. Rovněž proběhne rozprava o návrhu stanoviska o doporučení Komisi o občanskoprávních pravidlech pro robotiku.

Plná verze v anglickém jazyce zde: https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/45aa8f1b-61dd-4c54-903b-e78d8e121e2f/13%20-%20ENVI%20News%208-12%20september.pdf

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *