Uncategorized

UEG WEEK: kongres evropských gastroenterologů

Posted on

Mezi dny 15.-19. října proběhl ve Vídni 24. ročník kongresu UEG WEEK.  Akci pořádala největší gastroenterologická nezisková organizace v Evropě, United European Gastroenterology (UEG), sdružující přes 22 tisíc specialistů. Zúčastnil se jí i europoslanec Pavel Poc, který se problematice kolorektálního karcinomu a rakoviny slinivky břišní dlouhodobě věnuje, a který se zúčastnil kongresu UEG již v roce 2012 […]

Uncategorized

Budoucnost systému povolenek ETS z pohledu české energetiky

Posted on

Dne 25.10. jsem organizoval pracovní snídani všech českých europoslanců ve Štrasburku na „horké“ téma budoucnosti systému povolenek ETS z pohledu české energetiky. Mé pozvání do diskuse přijali také ředitel divize Vnější vztahy a regulace společnosti ČEZ, PhDr. Ivo Hlaváč a ředitelka útvaru Public Affairs společnosti ČEZ JUDr. Zuzana Krejčiříková. V průběhu diskuse jsem jasně vyjádřil můj názor […]

Uncategorized

Pavel Poc vyhlášen mezi TOP 5 nejvlivnějších českých europoslanců

Posted on

Zprávu o TOP 5 nejvlivnějších českých europoslanců za polovinu mandátu vydala organizace VoteWatch Europe. Jedná se o výsledek široké studie, která měří vliv poslanců v EP ze všech 28 členských států. http://www.votewatch.eu/blog/top-5-most-influential-czech-meps-september-2016/ Jde o první zcela kompletní analýzu, jejímž výstupem je zmapovat vliv europoslanců v politických orgánech EU. Na základě objektivní a mnohostranné metody bylo využito obrovského […]

Uncategorized

Evropský účetní dvůr uzavřel účty za rok 2015

Posted on

Evropský účetní dvůr, vnější auditor Evropské unie, dnes předložil zprávu o výdajích a příjmech rozpočtu Evropské unie za rok 2015. K jakým závěrům dospěl? Evropská unie vynaložila v roce 2015 zhruba 145,2 miliard eur, tedy 3,9 bilionů korun. V přepočtu na jednoho Evropana se pak jednalo o necelých 8 tisíc korun. Účetní dvůr dospěl rovněž k tomu, že výdajová […]

Uncategorized

Aktuální zprávy ze zasedání ENVI výboru v Evropském parlamentu

Posted on

Další zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin proběhlo ve dnech 12. a 13. října 2016 v Bruselu. Hlasovali jsme mimo jiné o návrhu zprávy k nařízení o rtuti, akčním plánu EU proti nezákonnému obchodu s volně žijícími druhy a o stanovisku o občanskoprávních pravidlech pro robotiku. Dále jsme zvažovali návrh zprávy o […]

Uncategorized

Řešení rozsáhlých daňových úniků je priorita evropských Socialistů a demokratů

Posted on

Vyšetřovací výbor Evropského parlamentu zabývající se aférou Panamaleaks tento týden započal svou práci vyslechnutím investigativních novinářů, díky kterým došlo k nedávnému odhalení systému rozsáhlých daňových úniků. Právě řešení rozsáhlých daňových úniků a v neposlední řadě ochrana informátorů patří mezi hlavní priority evropských Socialistů a demokratů. Vyšetřovací výbor EP vyjádřil podporu těm, kteří jsou v procesu odhalování nekalých daňových […]

Uncategorized

Kterak Obama odepřel Američanům právo vědět!

Posted on

Barack Obama narychlo a v co největší tichosti na konci svého volebního období podepsal zákon o označování geneticky modifikovaných (GM) potravin v USA. Respektive jde o zákon, který zamezuje jednotlivým státům USA zavádět na svém území povinné značení těchto potravin na obalech. Zákon sice „nařizuje“ značení potravin, které byly vyrobeny z GMO, ale složení výrobku se můžete dopátrat […]

Uncategorized

Evropský výbor pro rozpočet odmítl škrty navržené Radou

Posted on

Výbor pro rozpočet Evropského parlamentu tento týden čekal nelehký úkol, a to odhlasování více než dvou tisíců pozměňovacích návrhů ke zprávě o unijním rozpočtu pro rok 2017. Na konci dlouhého hlasování byla ministrům financí vyslána jasná zpráva. Konkrétně, že jimi navržené úspory v prioritních oblastech nejsou pro nás jakožto zástupce evropských občanů akceptovatelné, a že optimální […]