Uncategorized

Evropský účetní dvůr uzavřel účty za rok 2015

Evropský účetní dvůr, vnější auditor Evropské unie, dnes předložil zprávu o výdajích a příjmech rozpočtu Evropské unie za rok 2015. K jakým závěrům dospěl?

Evropská unie vynaložila v roce 2015 zhruba 145,2 miliard eur, tedy 3,9 bilionů korun. V přepočtu na jednoho Evropana se pak jednalo o necelých 8 tisíc korun. Účetní dvůr dospěl rovněž k tomu, že výdajová stránka byla zatížena chybami v rozsahu 3,8 %.

Příznivou zprávou je, že míra nesprávnosti při vynakládání evropských plateb tedy meziročně poklesla o 0,6 %. Dobrého výsledku však bylo dosaženo jen částečně. V případě politiky soudržnosti, pohlcující až třetinu celkového rozpočtu, totiž tvořila až 5,2 %.

„Špatný výsledek právě v této oblasti je způsoben vykazováním nezpůsobilých nákladů a nesprávným uplatňováním pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Řídící orgány v České republice dále pochybily i při výběru způsobilých projektů,“ komentuje výsledky auditorské zprávy europoslanec Pavel Poc.

Zlepšení je doporučováno také v oblasti rozvoje venkova, životního prostředí, klimatu a rybolovu, dosahující podobné míry vykázaných chyb.

„Rozpočet Evropské unie je pro běžného občana těžce pochopitelný a složitý. Procesy týkající se sestavení rozpočtu i pravidla hodnocení, způsobilosti čerpání a implementace si vyžadují zjednodušení. Na chybovosti se velkou měrou podepisují i ony samy,“ dodává k tématu a potřebné změně současného rozpočtového a dotačního nastavení Pavel Poc.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *