Uncategorized

UEG WEEK: kongres evropských gastroenterologů

Mezi dny 15.-19. října proběhl ve Vídni 24. ročník kongresu UEG WEEK.  Akci pořádala největší gastroenterologická nezisková organizace v Evropě, United European Gastroenterology (UEG), sdružující přes 22 tisíc specialistů.

Zúčastnil se jí i europoslanec Pavel Poc, který se problematice kolorektálního karcinomu a rakoviny slinivky břišní dlouhodobě věnuje, a který se zúčastnil kongresu UEG již v roce 2012 v Amsterdamu. V úvodním panelu pléna tehdy hovořil o aktuálních problémech při zavádění preventivních programů rakoviny tlustého střeva z politické perspektivy.

Letos byl Pavel Poc pozván do specializovaného semináře Horizont 2020 věnujícímu se problematice čerpání grantů a jiné finanční podpory ze stejně jmenovaného evropského vědeckého programu. „Horizont 2020 je jeden ze stěžejních dlouholetých programů napomáhající inovacím a konkurenceschopnosti v Evropě. Co víc, díky evropské podpoře mohou vědci pracovat na nových technologiích a technikách mající potenciál zachránit a zkvalitnit mnohé lidské životy,“ popisuje tento finanční a extrémně kompetitivní instrument Pavel Poc.

„Je důležité, aby byly o těchto možnostech evropští vědci dostatečně informováni. Musí jim být poskytnuto kvalitní zázemí a otevřeny komunikační kanály. Stejně tak je nezbytné, aby Evropská komise, mající na starost implementaci Horizontu 2020, obdržela od příjemců podpory zpětnou vazbu,“ komentuje význam zastoupení na tomto panelu Pavel Poc a dodává, „ta bude nesmírně důležitá při vypracování blížícího se střednědobého hodnocení Horizontu 2020 a také návrhu vědeckého programu spadajícího do následujícího finančního rámce.“

Pavel Poc jednal během kongresu s představiteli UEG také o další spolupráci v rámci prevence kolorektálního karcinomu a problematiky rakoviny slinivky břišní.

Během pěti dnů se v kongresu protočilo přes 13 300 účastníků a bylo shlédnuto 2770 prezentací, přičemž hlavními cíli bylo propojovat jednotlivce, vytvářet nová partnerství a sdílet nejnovější poznatky v oblasti prevence a léčby digestivních onemocnění.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *