Uncategorized

Evropská unie musí navýšit výdaje na boj proti změně klimatu

Změna klimatu je jednou z hlavních výzev současného světa. Evropská unie ji proto do roku 2020 chce věnovat až pětinu  unijního rozpočtu. Nejnovější evropská studie však naznačuje, že současná situace není uspokojivá. Výdaje je nutné značně navýšit.

Dohoda členských zemí a evropských institucí při sestavování Víceletého finančního rámce pro období 2014-2020 tedy zněla vynaložit na boj proti globálnímu oteplování každé páté euro. “Tohoto cíle nemělo být dosaženo jednoduchým vyhrazením finančních prostředků, ale jeho promítnutím napříč politikami a finančními nástroji Evropské unie, což je poměrně složité cvičení,” popisuje výdajovou metodu evropského rozpočtu europoslanec Pavel Poc.

Studie Evropského účetního dvora potvrdila, že ačkoliv byl v některých oblastech pokrok zaznamenán, skutečné klimatické výdaje v letech 2014 až 2016 dosahovaly pouhých 17,6 procent. Jako problematickou účetní dvůr označil politiku zemědělství, rozvoje venkova, rybolovu, sociální politiku, ale i výzkum a vývoj. Právě v případě výzkumu, a konkrétně nástroje Horizont 2020, dochází k zaostávání oproti dílčímu cíli až o 11 procent.

“V ideálním případě by mělo dojít k celkovému navýšení klimatických výdajů na minimálně 22 procent evropského rozpočtu,” říká k číslům evropského rozpočtu Pavel Poc a dodává, “Evropská komise musí vytvořit nový akční plán. V rámci každoročního rozpočtového vyjednávání s ministry financí, hádající se o každé euro, by nám tím velmi pomohla. Jinak reálně hrozí, že i tento záměr skončí na smetišti dějin, podobně jako i kdysi známá Lisabonská strategie.”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *