Uncategorized

Herbicid „bentazon“

Výbor ENVI v Evropském Parlamentu včera přijal připomínku k návrhu Komise na prodloužení registrace bentazonu, navrženou europoslancem Pavlem Pocem. Bentazon je běžně používaný herbicid v mnohých státech EU. Je to však látka, která může mít reprotoxické vlastnosti. To znamená, že může způsobovat ztrátu plodnosti a poškozovat nenarozený plod. Jelikož je toto riziko velmi závažné, bude o připomínce Pavla Poce hlasovat celý parlament příští týden na plénu ve Štrasburku a v případě odhlasování se může zvýšit ochrana občanů unie.

V rámci legislativy REACH je nastaven systém pro registraci a autorizaci používaných chemikálií, mezi něž bentazon patří, a právě proto se nyní projednává prodloužení registrace, která jinak vyprší 30. června 2017. Komise navrhuje prodloužení na nejdelší možnou dobu, a to do 31. ledna 2032. Zároveň však žádá o dodání dalších nezbytných informací o bezpečnosti produktu. Argumentuje, že po dodání informací se může bentazon zpětně zakázat a v rámci minimalizace dopadu na zemědělce je tedy správné o prodloužení rozhodnout už teď, ačkoliv všechny informace ještě nejsou dostupné. Tato tzv. confirmatory data procedure (procedura potvrzujících údajů) má však být použita jen ve výjimečných situacích. V rozhodnutí z února 2016 byla Komise kritizována evropskou ombudsmankou Emily O’Reilly za její nadměrné používání právě při řešení případů povolování různých pesticidů.

Přístup Komise je znepokojující hlavně kvůli vysokému riziku průniku bentazonu do podzemních vod. Například v USA ve studii EPA (Agentura Ochrany Životního Prostředí) byl bentazon nalezen ve třetině pitné vody ze studen. Toto je mnohem vyšší číslo, než bylo očekáváno, s ohledem na obecně uznávaný názor, že bentazon se v přírodě rychle odbourává. Podle britské agentury pro životní prostředí (UK EA) je bentazon nejčastěji přítomný herbicid v podzemní vodě a nalézá se i ve vodě povrchové. Tato situace je podobná napříč Evropou. Je tedy jasné, že míra vystavení této látce je nepřiměřeně vysoká a nedostatek znalostí o bezpečnosti by se neměl přehlížet.

Evropská Komise sice zadala studii o bezpečnosti bentazonu již v roce 2014, ale ani po dvou letech potřebné informace nejsou dostupné, a to i přes to, že zodpovědná ECHA (Evropská Chemická Agentura) má podle Evropské legislativy nejdéle do dvou let podat vyjádření. Naprosto v tom však selhává a ve dvou třetinách případů nesplňuje tento termín. V roce 2015 sice vydala EFSA (Evropská Agentura Pro Bezpečnost Potravin) pojednání, ve kterém vyzdvihla právě již zmíněnou reprotoxicitu bentazonu a upozornila na nedostatek informací na posouzení ekotoxicity či dlouhodobých vlivů na lidské zdraví, ale Komise tuto zprávu nevzala v potaz a neupravila datum hlasování o prodloužení registrace. Evropský Parlament tedy v zájmu ochrany zdraví občanů splňuje svoji povinnost a včerejším hlasováním tlačí na Komisi, aby svůj postup přehodnotila.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *