Uncategorized

Komise chce schválit nebezpečný pesticid

EU má nejpřísnější systém schvalování přípravků na ochranu rostlin (herbicidů, pesticidů a dalších) na světě. Každý zákon je ale jen tak dobrý, jak je dodržovaný.

Jak je tomu při schvalování chemických látek, které běžně končí na našich talířích v podobě reziduí?

Evropská komise často při schvalování pesticidů uplatňuje postup dodatečného potvrzení některých údajů (tzv. Confirmatory Data Procedure). Může se tak stát, že pesticidy jsou schváleny pro používání na trhu EU, aniž by byly k dispozici veškeré potřebné informace, které by prokazovaly jejich bezpečnost.

V případě bentazonu, látky běžně používané v zemědělství, chybí například informace o posouzení expozice podzemních vod. Údaje Agentury Spojeného království pro životní prostředí přitom ukazují, že aktivní látka bentazon je nejčastěji zaznamenávaným schváleným pesticidem vyskytujícím se v podzemních vodách ve Spojeném království a že se také nachází v povrchových vodách. Situace v EU je obdobná. Také zde chybí posouzení rizik pro spotřebitele, což vzhledem k faktu, že bentazon může být klasifikován jako toxický pro reprodukci a narušující správné fungování hormonálního systému, není přijatelné. Přesto chce bentazon Komise schválit na dalších patnáct let – maximální možnou dobu.

“Není možné, aby si Komise dělala, co chce. Proto jsem podal námitku, která dnes byla schválena a na kterou bude muset Evropská komise zareagovat. Pravidla pro schvalování tak nebezpečných látek se musí dodržovat a nelze vyžadovat zásadní informace zpětně,” komentuje dnešní plenární hlasování europoslanec Pavel Poc (ČSSD).

Není jediný, kdo za tento postup kritizuje Evropskou komisi. Evropská veřejná ochránkyně práv Emily O’Reillyová ve svém rozhodnutí ze dne 18. února 2016 vyzvala Komisi, aby tuto praxi maximálně omezila a používala ji jen ve výjimečných případech a v souladu s principem předběžné opatrnosti.

Výsledek hlasování: 361 pro, 289 proti, 28 se zdrželo

Návrh usnesení Evropského parlamentu (česky)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2016-1228&language=CS

Návrh usnesení Evropského parlamentu (anglicky)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2016-1228&language=en

Posouzení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (anglicky)

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4077

Rozhodnutí Evropské veřejné ochránkyně práv (anglicky)

http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/en/64069/html.bookmark

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *