Uncategorized

Nepůvodní invazní druhy – stále živé téma

“Bolševník velkolepý Evropská komise do prvního seznamu nezařadila. Prý neměla dostatečnou analýzu rizik. Podle informací získaných během této debaty bude nyní konečně zařazen v aktualizaci v roce 2017.”

10. listopadu 2016 jsem společně se svým portugalským kolegou Ricardem Serrão Santosem uspořádal v Evropském parlamentu debatu na téma Invazní nepůvodní druhy.

Humberto Delgado Rosa z generálního ředitelství Evropské komise pro životní prostředí a ředitel úseku pro přírodní zdroje komentoval vývoj implementace Nařízení 1143/2014 o invazních nepůvodních druzích, (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1143&from=EN) které vstoupilo v platnost 1. ledna 2015, respektive seznamu evropsky významných druhů, (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1141&from=EN) který vstoupil v platnost 13. července tohoto roku.

Joao Canning Clode z vědeckého centra životního prostředí a mořské biologie na Madeiře upozornil na nebezpečí biologických invazí v mořích a oceánech a potřebu dalšího výzkumu, především v oblasti dopadů a klimatických změn.

Bella Galil z Telavivské univerzity, přední expert ve svém oboru dále upozornila na nebezpečí, které hrozí druhům ve středozemním moři v souvislosti se Suezským průplavem a jeho dalším možným rozšířením.

Jan Pergl z botanického ústavu Akademie Věd ČR upozornil na některé nedostatky současné implementace nařízení EU a na druhy, které by se jednoznačně měly objevit na unijním seznamu.

Ana Cristina Cardoso představila evropskou informační síť invazních nepůvodních druhů (EASIN), která si klade za cíl podporu preventivních opatření, včasného varování a rychlé reakce.

Danny Heptinstall z Bird Life Europe vyzvedl úsilí Evropské unie v oblasti boje proti invazním druhům, stejně jako Alberto Arroyo Schnell z Mezinárodního svazu ochrany přírody, který nicméně upozornil, že další aktivita na evropské i mezinárodní úrovni je více než  nutná.

V závěru jsem důrazně upozornil Evropskou komisi, že její přístup k sestavení prvního seznamu nepůvodních invazních druhů s významem pro Unii mohl poměrně zásadně poškodit pochopení veřejnosti pro celý problém, a že je při dalších aktualizacích nezbytné plně respektovat samotné Evropské nařízení o invazních nepůvodních druzích, nové vědecké poznatky v tomto oboru. Upozornil jsem také Evropskou komisi, že nesplnila očekávání ve věci přípravy rovnocenných podmínek pro analýzu rizik, aby mohly být na seznam zařazovány pouze ty invazní druhy, které tam skutečně patří. Komise přislíbila, že návrh těchto podmínek předloží v průběhu příštího roku. Zástupci Evropské komise nicméně odmítli možnost rekonstrukce dosud přijatého seznamu ve smyslu vyškrtnutí některých invazních druhů, které do něj podle mého názoru rozhodně nepatří. Důvodem k tomu byla zejména skutečnost, že seznam byl vydán a bude aktualizován v gesci Evropké komise a schválen členskými státy a nepodléhá již žádným demokratickým procedurám v Evropském parlamentu.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *