Uncategorized

Další zasedání ENVI výboru se uskutečnilo v Bruselu ve dnech 7. a 8. listopadu 2016

Posted on

Hlasovali jsme například o návrhu stanoviska k logistice, multimodální dopravě EU a psychoaktivních látkách. Dále jsme hlasovali o otázce k ústnímu zodpovězení ohledně léčivých přípravků pro pediatrické použití a zvážili jsme i návrh legislativního usnesení ke stejnému tématu. Projednávali a hlasovali jsme také o námitce ke schválení účinné látky bentazon. Na společné schůzi s AFET výborem jsme […]

Uncategorized

Jak dál v Arktidě, společné zasedání výboru ENVI a AFET EP

Posted on

Evropská Unie se dlouhodobě věnuje strategii pro udržitelnou budoucnost Arktidy. Nyní se však ocitáme v situaci, která je více než aktuální, jelikož jak geopolitická, ekonomická tak i environmetální důležitost arktického regionu průběžně narůstá. Dle vědeckých údajů agentury NASA, se zalednění Arktidy v důsledku klimatických změn od roku 1979 snížilo o 40 %, což má za následky růst […]

Uncategorized

10 let nařízení REACH

Posted on

Dnes se v Evropském parlamentu při příležitosti 10. výročí existence chemického nařízení REACH prezentovaly dosavadní výsledky této legislativy. Akce byla pořádána jménem europoslankyně Julie Girling, která je kontaktní osobou pro European Chemical Agency (ECHA). REACH, jak zkratka napovídá, se skládá z registrace, evaluace, autorizace a omezování chemických látek v EU. Cílem REACH je bezpečná výroba a […]