Uncategorized

ENVI Newsletter 8.12.

Posted on

Dne 8. prosince proběhlo v Bruselu další zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Poslední v tomto roce proběhne 15. prosince ve Štrasburku. Na zasedání v Bruselu jsme hlasovali o návrhu usnesení o nařízení o léčivých přípravcích pro pediatrické použití. Dále jsme diskutovali o pozměňovacích návrzích ke zprávě Možnosti EU, jak zlepšit přístup k lékům. Probírali […]

Uncategorized

Plýtvání s jídlem? V EU se vyhodí 40 procent všech potravin.

Posted on

V Evropě se vyhodí až 40 procent všech potravin. To má za následek neuvěřitelné roční ztráty v hodnotě 3,9 bilionu českých korun za situace, kdy 55 milionů občanů v EU je denně o hladu. Největším dílem k plýtvání přispívají z více než poloviny domácnosti. Evropská komise má plán jak z toho ven, avšak kritici podotýkají, že není dost ambiciózní. V Evropském parlamentu […]

Uncategorized

Lesy a jejich role v udržitelné budoucnosti Evropy

Posted on

Europoslanec Pavel Poc uspořádal v Evropském parlamentu konferenci ohledně budoucnosti využití lesní biomasy po Pařížské klimatické konferenci (COP21). Častokrát bylo řečeno, že lesní biomasa má kromě ekonomického významu i velmi důležitou roli pro udržitelný rozvoj v EU – více než 60 % veškeré evropské energie z obnovitelných zdrojů pochází právě z lesů a jak jsme se včera dozvěděli, toto […]

Uncategorized

Stojí těžba v oceánech za všechna rizika? Experti jsou nejednotní

Posted on

V Evropském parlamentu proběhla konference o budoucnosti těžby minerálního bohatství ze dna moří a oceánů. Konference byla organizovaná skupinou Searica, která sjednocuje europoslance zajímající se o oceány, nezávisle na politické příslušnosti. Cílem bylo načrtnout současnou situaci a identifikovat chybějící poznatky a problémy týkající se technologií a rozvoje těžby na dně oceánů. Experti se shodli, že hlavní problém je především v nedostatku znalostí a protože průzkum oceánu je zdlouhavý a velmi […]

Uncategorized

ENVI Newsletter 28-29.11.

Posted on

Poslední zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin se uskutečnilo 28. a 29. listopadu 2016. Hlasovali jsme například o návrhu stanoviska ke schvalování motorových vozidel a dozoru nad trhem s nimi nebo o otázce k ústnímu zodpovězení ve věci biologických pesticidů s nízkým rizikem.  Dále jsme s Evropskou komisí diskutovali o obchodní dohodě […]