Uncategorized

ENVI newsletter 20.- 21.března 2017

Další zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin proběhlo v Bruselu 20. – 21. března.

20. března před námi vystoupil pan Jyrki Katainen, místopředseda Evropské komise pro zaměstnanost, růst, investice a konkurenceschopnost, ohledně pracovního plánu Komise pro ekodesign v období 2016 – 2019. Dále jsme diskutovali o zařazení emisí skleníkových plynů, využívání půdy a lesnictví do klimatického a energetického rámce 2030.

21. března jsme hlasovali o námitkách k povolení produktů z geneticky modifikované kukuřice a zařazení Tritonu X-100 na seznam látek podléhajících povolení. Také jsme hlasovali o návrzích ohledně in vitro diagnostických zdravotních prostředků a o nařízení na zdravotnické prostředky. Mimoto jsme hlasovali o návrhu zprávy týkající se implementace směrnice o nakládání s těžebním odpadem a o návrhu zprávy o Minamatské úmluvě o rtuti.

Na závěr byla prezentována zvláštní zpráva Evropského účetního dvoru o plýtvání potravinami a proběhla výměna názorů s Komisí o zhodnocení směrnice o ptactvu a přírodních stanovištích.

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/115422/6%20-%20ENVI%20News%20-%2020-21%20March%202017%20final.pdf

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *