Uncategorized

Evropská unie jako prostor bezpečí, hospodářského růstu a zaměstnanosti

Evropský parlament Komisi i Radě potvrdil, jak si představuje podobu příštího unijního rozpočtu. Bezpečí, hospodářský růst a zaměstnanost – takto jsme ve zkratce definovali parlamentní priority pro přípravu rozpočtu Evropské unie na rok 2018.

Výchozím bodem práce na přípravě rozpočtu byla zpráva rumunského křesťansko-demokratického europoslance S. Mureșana. Do ní jsme díky mému tlaku i kolegů ze skupiny Socialistů a demokratů byli schopni úspěšně zakomponovat hned několik progresivních cílů.

Jeden z nich, představuje řešení migrační krize a hrozeb s ní spojených. Migrační krize bude ještě dlouhou dobu přestavovat jednu z hlavních priorit všech evropských jednání a bude bezpochyby zabírat hlavní titulky novin. Proto jí logicky bude věnována značná část finančních prostředků. Musíme si ale zároveň uvědomit, že migrace představuje jeden, nikoliv jediný problém. Výzev, které před námi stojí, je celá řada.

Jsem velmi rád, že se nám podařilo upozornit také na problém nezaměstnanosti, kterou bylo v lednu tohoto roku postiženo téměř 20 milionů Evropanů, a to zejména mladých v jižní Evropě. Je zřejmé, že si nemůžeme dovolit přijít o celou generaci lidí, ať se nachází v kterékoliv evropské zemi. Důsledky přivírání očí před tímto problémem by nás v společné evropské ekonomice doběhly dříve, než si myslíme.

Vytvořili jsme také pevný blok pro podporu vzdělání, vědy a výzkumu, malých a středních podniků či boje proti nekalým daňovým praktikám, na které doplácí právě menší podniky a běžní občané.

Osobně mě velmi těší, že Evropská komise při přípravě návrhu rozpočtu, jenž bude prezentovat v květnu, bude muset počítat i s prioritami, které jsou tzv. mým denním chlebem.

Jedná se o zajištění kvalitních a bezpečných potravin v rámci Společné zemědělské politiky. Dále se jedná o boj proti úbytku biodiverzity a zajištění prostředků v rámci boje proti změně klimatu. Evropská unie svým podpisem Strategického plánu pro ochranu biodiverzity organizace spojených národů a Pařížské dohody přijala jasný finanční závazek. Pokud by se Komise chtěla pod nátlakem ministrů financí či kohokoliv jiného z těchto povinností jakýmkoliv způsobem vyvléct, rozhodně se dočká protestu. Minimálně ze strany nás, europoslanců.

 

Originál Usnesení Evropského parlamentu o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2018 je dostupný zde. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0085+0+DOC+XML+V0//CS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *