Uncategorized

Evropský parlament chce lepší dostupnost léků

Zajištění stavu kdy mají všichni pacienti pohodlný přístup k cenově dostupným základním léčivům je jednou z klíčových priorit Evropské unie i Světové zdravotnické organizace.  Evropský parlament navrhuje řešení a žádá členské státy a Evropskou komisi o jejich realizaci. Hlavní prioritou systémů zdravotní péče se musí zase stát lidské zdraví, a ne tvorba zisku.

Zdánlivě jde o skromný požadavek. Žijeme přece v Evropě 21. století, máme k dispozici moderní  technologie a naše kupní síla roste. V reálném životě má řada evropských států včetně České republiky s tímto banálním požadavkem problém. Z tohoto důvodu jsme v Evropském parlamentu připravili a velkou většinou přijali materiál, který se zabývá rozborem této situace stejně jako návrhy na její řešení.

Hospodářská krize, její dozvuky, reakce pravicových vlád, stárnoucí obyvatelstvo a s ním spojené stále rostoucí náklady na zdravotní péči se větší či menší mírou podepsaly na stavu zdravotnictví členských zemí. Zasahuje to všechna odvětví zdravotní péče, včetně lékové politiky a její využití občany. Důsledkem je, že právo na přístup k preventivní zdravotní péči a obdržení optimální lékařské péče tak, jak ho i ukotvuje Listina základních práv, je v praxi stále více kráceno.

Na míře dostupnosti léčiv a současném stavu odvětví se podepisují kromě selhání systému regulace i selhání farmaceutického průmyslu. Odvětví, které je minimálně v Evropě jedním z nejziskovějších, a jehož tržby dosahují ročně až 200 miliard eur upřednostňuje témata výzkumu podle zisků, kterých by mohlo být dosaženo, nikoli podle potřeb pacientů. Zatímco jsou vyvíjeny různé typy tak zvaných inovativních léků, vývoj nových antibiotik chybí. Situaci neusnadňují ani reexporty, které zneužívají cenové politiky výrobců, strnulé patentové postupy, neopodstatněné administrativní procesy či časové prodlevy mezi momentem povolení uvést výrobek na trh a stanovením ceny.

Právo na dobrou zdravotní péči, jejíž nedílnou součástí jsou léčiva, by mělo v Evropě 21. století být normální. Pokud nám v tom brání systém, který byl vytvořen už před více než 40 lety, reakce by měla být jednoduchá. Musíme tento systém reformovat a v rámci reformy vytvořit systém transparentnější, opět zajistit optimální dostupnost a vysokou kvalitu léčiv, jejich bezpečnost a cenovou únosnost, a to i v případě prostředků používaných při vzácných onemocněních.

Tato zpráva, jež je výsledkem téměř ročního úsilí evropských Socialistů a demokratů, představuje první krok směřující k takové reformě. Je také oficiálním počátkem evropského tlaku na posun od systému, který se soustředí primárně na tvorbu zisku, na systém orientovaný na pacienty. Smyslem zdravotní péče je lidské zdraví, ne zisk, a pokud na to někdo zapomněl, je třeba to připomenout.

RNDr. Pavel Poc, místopředseda výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *