Uncategorized

Oběhové hospodářství v praxi

Pavel Poc, místopředseda parlamentního výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI), a Pavel Telička, místopředseda Evropského parlamentu, včera uspořádali konferenci v Evropském parlamentu na jedno z nejaktuálnějších evropských témat – oběhové hospodářství.

Zástupci koalice osmi společností z různých průmyslových odvětví (DSM, IKEA, Michelin, Phillips, SUEZ, Tetra Pak, Umicore a Unilever) představili poslancům Evropského parlamentu, Evropské komisi a dalším zainteresovaným subjektům konkrétní příklady praktické aplikace principů oběhového ekonomiky ve svých obchodních strategiích a provozu. 

Jen Evropská unie vyprodukuje ročně 2,5 miliard tun odpadu, z čehož více než polovina skončí na skládkách nebo ve spalovnách. Ne náhodou jsou tyto způsoby zbavování se odpadu tím nejméně preferovaným způsobem.

Balíček právních předpisů, který na konci ledna prošel hlasováním v Evropském parlamentu ve zodpovědném výboru ENVI, se skládá ze čtyř legislativních návrhů. Ty řeší problematiku odpadu, skládkování, obalových materiálů, či automobilů a elektronických zařízení. Středobodem nové legislativy jsou závazné cíle pro omezení skládkování či povinnou recyklaci jednotlivých  typů komunálního odpadu.

Účastníci debaty se shodli, že oběhové hospodářství představuje obrovskou příležitost jak pro evropské občany, tak průmysl.

“Pokud to myslíme s oběhovou ekonomikou vážně, musíme splnit některé základní podmínky: soustředit se na inovace, změnit modely chování napříč společností, nastartovat větší spolupráci jak mezi odvětvími průmyslu tak mezi soukromým a veřejným sektorem a musíme se naučit reálně vyhodnocovat dosažené výsledky. Bez těchto podmínek si na oběhovou ekonomiku budeme jenom hrát.” řekl Pavel Poc, místopředseda výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu.

Diskuze se zúčastnil rovněž Jyrki Katainen, místopředseda Evropské komise a komisař pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *