Uncategorized

ENVI newsletter březen 2017

Posted on

Další dvě zasedání výboru ENVI proběhla 9. března v Bruselu a 13. března 2017 ve Štrasburku. 9. března jsme hlasovali o zprávě týkající se palmového oleje a kácení deštných pralesů. Dále jsme hlasovali o dvou stanoviscích k zachování rybolovných zdrojů a mořských ekosystémů prostřednictvím technických opatření a o zapojení se několika členských států do společenství pro výzkum […]

Uncategorized

ENVI newsletter únor 2017

Posted on

Další zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin  proběhlo v Bruselu 27. – 28. února 2017. Hlasovali jsme o návrhu stanoviska týkajícího se rozpočtové kontroly financování nevládních organizací z rozpočtu EU. Dále se projednávaly návrhy stanovisek na hnojiva a pozměňovací návrhy ke zprávě o stanovení závazných redukcí emisí skleníkových plynů členskými státy, týkající […]

Uncategorized

Podoba unijního rozpočtu v roce 2018: jen zaměstnanost a růst nestačí

Posted on

„Evropská unie svým podpisem Strategického plánu pro ochranu biodiverzity Organizace spojených národů a Pařížské dohody přijala jasný finanční závazek, je proto nemyslitelné, abychom přihlíželi snižování výdajů či nerespektování daných výdajových prahů,“ říká Pavel Poc. Celý článek zde : https://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/podoba-unijniho-rozpoctu-v-roce-2018-jen-zamestnanost-a-rust-nestaci/

Uncategorized

Evropský parlament chce lepší dostupnost léků

Posted on

Zajištění stavu kdy mají všichni pacienti pohodlný přístup k cenově dostupným základním léčivům je jednou z klíčových priorit Evropské unie i Světové zdravotnické organizace.  Evropský parlament navrhuje řešení a žádá členské státy a Evropskou komisi o jejich realizaci. Hlavní prioritou systémů zdravotní péče se musí zase stát lidské zdraví, a ne tvorba zisku. Zdánlivě jde […]

Uncategorized

Socialisté a demokraté v Evropském parlamentu požadují lepší ochranu pracovníků před reprotoxickými látkami

Posted on

Politická frakce Socialistů a demokratů ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci zabezpečila přijetí návrhu žádajícího po Evropské unii lepší ochranu pracovníků. Návrh se konkrétně týká dosažení přísnějších mezních hodnot chránících zaměstnance před vystavením karcinogenním látkám a ochrany před látkami toxickými pro reprodukci. „S ohledem na dřevěný prach, krystalický křemen a chróm VI. potřebujeme daleko […]