Uncategorized

ENVI newsletter 24.- 25.dubna 2017

Posted on

Diskutovali jsme o zprávě o začlenění využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) do klimaticko-energetické politiky EU do roku 2030. Využívání půdy a lesnictví hraje zásadní roli v dosahování dlouhodobých cílů stanovených Pařížskou klimatickou dohodou. Rovněž jsme také projednávali návrh stanoviska k hnojivům s označením CE, kterým ENVI věnuje zvláštní pozornost, zejména co se týče znečišťujících látek, […]

Uncategorized

Definitivní rozhodnutí v EP padlo: Mobilní poplatky za roaming v EU skončí 15. června 2017

Posted on

Pod vedením sociálnědemokratické europoslankyně Miapetra Kumpula-Natri proběhlo v úterý poslední hlasování o právních předpisech, které jsou nezbytné pro zrušení poplatků za roaming. Nespravedlivé poplatky za roaming pro spotřebitele v EU skončí dne 15. 5. 2017. Za hovory a přenos dat tak budou zákazníkům účtovány stejné ceny jako v jejich mateřské zemi. „Samozřejmě jsem velmi rád, že od letošního […]

Uncategorized

Víceletý finanční rámec pro akceschopnější Evropskou unii

Posted on

Evropský rozpočet podporující zaměstnanost mladých Evropanů, vědu a výzkum, infrastrukturu a schopný rychle reagovat na aktuální výzvy. Tak zní dohoda Rady a Evropského parlamentu. Členské státy se konečně dohodly s Evropským parlamentem na podobě revize Víceletého finančního rámce 2014-2020 vymezujícího stropy každoročního evropského rozpočtu. Čeho přesně jsme tedy touto aktualizací dosáhli? Předně většího prostoru pro […]

Uncategorized

ENVI newsletter 10.- 11.dubna 2017

Posted on

Další zasedání výboru ENVI se konalo v Bruselu ve dnech 10. a 11. dubna 2017. Hlasovali jsme o ambiciózním návrhu na snížení plýtvání potravin, snažili jsme se docílit koordinace mezi členskými státy při dosahování cílů v oblasti snižování plýtvání. Každý rok je v Evropské unii vyhozeno přibližně 88 mil. tun jídla a s tím související náklady, které se […]

Uncategorized

Po aféře Dieselgate hlasuje EP o reformách jak zabránit emisním podvodům

Posted on

V návaznosti na podvody s emisemi v automobilovém sektoru, byly Evropskou Komisí předloženy návrhy vedoucí k posílení dohledu nad typovým schválením a měření emisí v automobilovém sektoru. Diskuze a hlasování o těchto návrzích probíhá na dubnovém plenárním zasedání ve Štrasburku. „Ačkoliv to rozhodně nebylo nutné, došlo v automobilovém průmyslu k manipulaci s výsledky emisních měření. Nyní nastala doba na reakci ze strany EU a […]

Uncategorized

Z jižní Ameriky se do EU dostává shnilé maso plné bakterií a nepovolených chemických látek

Posted on

Operace Carne Fraca (poctivé maso) – dva roky trvající vyšetřování, které zahájila brazilská federální policie ve dvou největších brazilských masokombinátech (JBS & BRF) v sedmi klíčových brazilských státech, které jsou producenty hovězího masa – vyvolalo ohromné znepokojení. Vyšetřování odhalilo závažné podvody a korupci v celém odvětví, které uvádí do potravinářského řetězce potenciálně nebezpečné a podvodné […]

Uncategorized

Europoslanci požadují výrazné omezení palmového oleje v biopalivech

Posted on

Za posledních dvacet let dochází v jihozápadní Asii v důsledku zvýšené poptávky po palmovém oleji k ničení deštného pralesa. Odlesňování, vyhubení mnoha místních druhů rostlin a živočichů a devastace životního prostředí je tragédií pro celé komunity, které musí ve zničených oblastech dál existovat. Europoslanci požadují, aby se situace co nejrychleji změnila a tlačí na Evropskou […]