Uncategorized

ENVI newsletter 24.- 25.dubna 2017

Diskutovali jsme o zprávě o začlenění využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) do klimaticko-energetické politiky EU do roku 2030. Využívání půdy a lesnictví hraje zásadní roli v dosahování dlouhodobých cílů stanovených Pařížskou klimatickou dohodou. Rovněž jsme také projednávali návrh stanoviska k hnojivům s označením CE, kterým ENVI věnuje zvláštní pozornost, zejména co se týče znečišťujících látek, jako je kadmium.

Probírali jsme s Komisí ohledně kvality a bezpečnostních norem pro transplantaci lidských orgánů, kde EU vede v oblasti svého legislativního rámce. Z dalších otázek, o nichž jsme diskutovali s Komisí, chci zdůraznit zprávu o uplatňování minimálních zásad pro průzkum a výrobu uhlovodíků, jako je břidlicový plyn. Vedli jsme také diskuzi o evropské strategii pro mobilitu s nízkými emisemi. Doprava produkuje téměř čtvrtinu emisí skleníkových plynů v Evropě a výbor ENVI důrazně obhajuje opatření ke snížení emisí z dopravy.

Kromě toho se uskutečnila výměna názorů o dopadu nezákonných farmaceutických postupů na zdraví občanů, což je otázka, která vyzývá k přijetí nových politických opatření na úrovni EU i na úrovni států. ECDC podalo zprávu o vypuknutí epidemie Zika, která je i nadále závažným problémem pro veřejné zdraví. Nakonec jsme měli veřejné slyšení o potenciálním přínosu aktivit na evropské úrovni v oblasti životního prostředí, změny klimatu, veřejného zdraví a bezpečnosti potravin s cílem vyhodnotit, jak efektivně evropské instituce pracují, aby zajistily vysoký životní standard a vysokou životní úroveň pro naše občany.

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/117262/8%20-%20ENVI%20News%20-%2024-25%20April%202017.pdf

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *