Uncategorized

Po aféře Dieselgate hlasuje EP o reformách jak zabránit emisním podvodům

V návaznosti na podvody s emisemi v automobilovém sektoru, byly Evropskou Komisí předloženy návrhy vedoucí k posílení dohledu nad typovým schválením a měření emisí v automobilovém sektoru. Diskuze a hlasování o těchto návrzích probíhá na dubnovém plenárním zasedání ve Štrasburku.

„Ačkoliv to rozhodně nebylo nutné, došlo v automobilovém průmyslu k manipulaci s výsledky emisních měření. Nyní nastala doba na reakci ze strany EU a nastolení nových pravidel, která pomohou k předcházení těmto problémům do budoucnosti“, říká Pavel Poc, předseda europoslanců za ČSSD.

Jelikož je automobilový průmysl jedním z klíčových hráčů evropské ekonomiky, zodpovědný za 6,4 % HDP a poskytuje 2,3 milionů pracovních pozic, je nezbytné přistupovat k reformám v tomto odvětví velmi obezřetně. V současné době je nutné provést reformy a následkem aféry Dieselgate se naskytla ideální doba k jejich zavedení.

První návrh se týká schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi. Hlavní cíle dosud platné směrnice – ochrana veřejného zdraví a životního prostředí – zůstávají zachovány. Změny se týkají především posílení nezávislosti a kvality testování a zavedení účinného systému dozoru nad trhem. Schvalování typu by mělo být pod větším evropským dohledem a to zejména prostřednictvím vytvoření fóra pro výměnu informací. Revize současného legislativního rámce je provázána s problematikou týkající se zavedení balíčku měření emisí v reálném provozu (RDE). Ten se jeví, jako jedna z možností, jak výrobcům zabránit v manipulaci s výsledky emisních testů.

Druhý návrh se týká výsledku vyšetřování měření emisí v automobilovém sektoru. Závěry vyšetřování dochází k tomu, že došlo k pochybení ze strany členských států v dozoru nad trhem a k pochybení Komise ve věci vynucování unijního práva. Důsledkem těchto pochybení bylo překračování nastavených norem emisí toxických oxidů dusíku automobily se vznětovými motory. Návrh obsahuje soubor doporučení k tomu, jak do budoucna tomuto stavu předejít. Mezi tato doporučení patří například zavedení nového měřícího cyklu, měření emisí v reálném provozu a nezávislé kontroly náhodně odebraných vzorků po vzoru legislativy USA.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *