Uncategorized

Víceletý finanční rámec pro akceschopnější Evropskou unii

Evropský rozpočet podporující zaměstnanost mladých Evropanů, vědu a výzkum, infrastrukturu a schopný rychle reagovat na aktuální výzvy. Tak zní dohoda Rady a Evropského parlamentu.

Členské státy se konečně dohodly s Evropským parlamentem na podobě revize Víceletého finančního rámce 2014-2020 vymezujícího stropy každoročního evropského rozpočtu. Čeho přesně jsme tedy touto aktualizací dosáhli?

Předně většího prostoru pro flexibilitu, která bude navýšena o zhruba 81 miliard korun. Současný finanční rámec byl totiž sestaven už v roce 2013, kdy měla Unie naprosto jiné priority než dnes, nečelila migračnímu tlaku a potřeba pracovat na vlastní bezpečnosti se nezdála tak akutní.

Dostali jsme se tak do situace, kdy byl okruh Bezpečnost a občanství vyčerpán do posledního eura a muselo dojít ke škrtům v několika zásadních programech, abychom zabezpečili finance pro investiční plán pro Evropu.

Díky tlaku naší politické skupiny ale také dojde k uvolnění dalších 32 miliard pro zvýšení zaměstnanosti mladých i podporu vědeckého programu Horizont 2020, posílení infrastrukturního  nástroje CEF (Connecting Europe Facility), Erasmu+, malých a středních podniků, a to i v rámci Evropského fondu pro strategické investice.

Na sklonku letošního roku musíme dále vypracovat už definici rámce nového, platného po roce 2020. Je samozřejmě jasné, že tento úkol bude do určité míry ztížen rozhodnutím Británie opustit Společenství, nicméně současný ekonomický vývoj v zemích Evropské unie dává přece jen důvod k optimismu a naději pro budoucnost.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *