Uncategorized

ENVI newsletter 21. – 22. června 2017

Posted on

Tentokrát bylo zasedání zaměřeno především na témata klimatických změn a znečištění ovzduší. Zabývali jsme se pozměňovacími návrhy ke Gotenburgskému protokolu k mezinárodní Úmluvě o dálkovém přenosu znečištění ovzduší přes hranice států a Motrealskému protokolu o látkách poškozujících ozonovou vrstvu Země. Ve stejném smyslu jsme hovořili o návrhu usnesení ke konferenci OSN COP23 2017, která proběhne […]

Uncategorized

Trumpova vláda táhne USA do minulosti

Posted on

Na žádost socialistů a demokratů Evropský parlament debatoval o rozhodnutí amerického prezidenta Trumpa opustit Pařížskou dohodu o klimatu (COP21). V diskusi frakce S & D zdůraznila, že Evropa musí převzít vedoucí úlohu v boji proti změně klimatu a posílit klimatické aliance s partnery po celém světě. Po rozpravě následovalo hlasování o sdílení úsilí, což je […]

Uncategorized

ENVI newsletter 07. – 08.června 2017

Posted on

Další dvě zasedání Výboru ENVI proběhla 7-8. června v Bruselu a 12. června ve Štrasburku. Bylo nám ctí uspořádat společně s Výborem pro rozvoj a Organizací spojených národů konferenci na vysoké úrovni s předsedou Evropského parlamentu A. Tajanim, premiérkou Norska Ernou Solberg a prominentními „advokáty“ cílů OSN pro udržitelný rozvoj. Osobně jsem zasedání předsedal společně […]

Uncategorized

ENVI newsletter 29. – 30.května 2017

Posted on

Další zasedání Výboru ENVI proběhlo v Bruselu 29-30. května. Hlasovali jsme o ústní otázce týkající se procedury autorizace glyfosátu, aktivní látky nejpoužívanějšího herbicidu vůbec. Dále jsme hlasovali o stanovisku ENVI k nařízení o CE hnojivech, kde jsem stínovým zpravodajem naší frakce, o zprávě týkající se omezení nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém zařízeních a o usnesení […]

Uncategorized

Roamingové poplatky jsou minulostí

Posted on

Ode dneška 15. června 2017 jsou konečně roamingové poplatky v EU zrušeny.  Začátkem tohoto roku socialisté a demokraté prosadili v Evropském parlamentu poslední právní úpravu potřebnou ke zrušení roamingu. Když frakce socialistů a demokratů před několika lety vyzvala k ukončení roamingových poplatků, narazila na odpor od některých členských států, konzervativců a dokonce i od Komise. […]

Uncategorized

Evropská komise chce stíhat Českou republiku kvůli migraci

Posted on

Evropská komise publikovala zprávu o pokroku v přerozdělování migrantů dle dohodnutých kvót z roku 2015. Oznámila, že s Českem zahájí řízení kvůli porušení evropské legislativy. Evropská unie zvládla dosud relokovat 20.869 migrantů, tak zní poslední hodnocení plnění relokačních kvót, na kterých se před téměř dvěma lety shodli zástupci členských zemí. Proti nástroji, který má v rámci Unie přesunout […]

Uncategorized

Boj o glyfosát – historicky nejdelší prohlášení Evropské komise

Posted on

Během debaty vystoupilo 32 řečníků, naprostou většinu komisař Andriukaitis nepřesvědčil o tom, že je postup Evropské komise správný. Až na výjimky europoslanci hodnotili jeho vystoupení velmi kriticky, včetně mě. Před dvěma lety se mi podařilo zastavit autorizaci glyfosátu na dalších patnáct let. Při včerejším projevu na plénu jsem měl 1,5 minuty na to, abych uvedl na pravou míru všechny přešlapy z projevu Komise. […]