Uncategorized

ENVI newsletter 21. – 22. června 2017

Tentokrát bylo zasedání zaměřeno především na témata klimatických změn a znečištění ovzduší. Zabývali jsme se pozměňovacími návrhy ke Gotenburgskému protokolu k mezinárodní Úmluvě o dálkovém přenosu znečištění ovzduší přes hranice států a Motrealskému protokolu o látkách poškozujících ozonovou vrstvu Země. Ve stejném smyslu jsme hovořili o návrhu usnesení ke konferenci OSN COP23 2017, která proběhne tento rok v Bonnu.  Všechny tyto body jasně signalizovaly pokračující odhodlání plnit závazky plynoucí z klimatické dohody z Paříže a současně zvýšovat ochranu lidského zdraví a životního prostředí.

Dále proběhlo společné zasedání výborů ENVI a ITRE na téma Správy energetické unie. Silná energetické unie s ambiciozní klimatickou politkou může být dosaženo pouze pomocí společné akce jak na evropské tak národní úrovni. Od úzké kooperace mezi výbory ENVI a ITRE si slibujeme jasný vzkaz našim partnerům, že Parlament je připraven na tomto cíli spolupracovat. Hlasovali jsme také o návrhu zprávy o programu Evropské komise týkající se cílů udržitelného rozvoje.

Celý Newsletter zde : http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/121894/12%20-%20ENVI%20News%2021-22%20June%202017.pdf

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *