Uncategorized

ENVI newsletter 29. – 30.května 2017

Další zasedání Výboru ENVI proběhlo v Bruselu 29-30. května. Hlasovali jsme o ústní otázce týkající se procedury autorizace glyfosátu, aktivní látky nejpoužívanějšího herbicidu vůbec. Dále jsme hlasovali o stanovisku ENVI k nařízení o CE hnojivech, kde jsem stínovým zpravodajem naší frakce, o zprávě týkající se omezení nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém zařízeních a o usnesení na téma HIV/AIDS, tuberkulozy a žloutenky typu C.   

Dalším důležitým bodem bylo hlasování týkající se snižování skleníkových plynů členskými státy EU v období 2021-2030. Jedná se o tzv. „Effort Sharing Regulation“ – nařízení, které stanovuje národní cíle pro snižování emisí v souladu s cíli pařížské klimatické dohody.  

Dále jsme diskutovali o současných nedostatcích systému ETS ve vztahu k aviatice. S Evropskou komisí také proběhla diskuze na téma propagačních materiálů farmaceutických produktů, označování alkoholických nápojů, ozeleňování společné zemědělské politiky nebo na téma implementace evropské směrnice o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí. 

Celý Newsletter zde : http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/119303/10%20-%20ENVI%20News%2029-30%20May%202017%20v2.pdf

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *